bogoslovca

   Na svojem prvem pastoralnem vikendu v vaših treh župnijah sem spoznal del življenja, ki ga živi duhovnik. Vsaka stvar posebej mi je bila v potrditev, da stopam po pravi poti za Gospodom. G. župniku in g. kaplanu sem hvaležen za vso odprtost, da sta nama svetovala in tudi pričevala o poslanstvu, ki naju čaka v Gospodovem vinogradu. Hvala tudi vsem vam, da ste naju bili pripravljeni ta vikend sprejeti med sebe. Hvala vsem, ki z molitvijo podpirate naju in ostale bogoslovce.

Tilen Oberwalder Zupanc, Jarše - 1. letnik

   Vikend v vaših treh župnijah mi je bila zanimiva izkušnja, kjer sem bil lahko za kratek čas v stiku z župljani skoraj vseh različnih starosti: od veroučencev, mladincev, odraslega pevskega zbora do starostnikov, ki ne morejo več sami k maši. Videl sem pestrost delo župnika in kaplana ter kako si delita dejavnosti, pa tudi kako znata uporabljati svoje talente v prid župniji. Kljub različnim obveznostim si vzameta čas za molitev in za stike z ljudmi, kar je temelj za pravo dušno pastirstvo. Všeč mi je bilo tudi sodelovanje župljanov pri mašah in razgibanost terena, ki ga župnije pokrivajo.

Vito Urbanija, Moravče - 2. letnik

 
Go to top