Kaj je župnijski pastoralni svet?

Po naročilih škofov naj bi vsaka župnija imela Župnijski pastoralni svet, ki vključuje ožje župnikove pastoralne sodelavce. ŽPS je torej neke vrste župnikovo posvetovalno in delovno telo, ki preučuje, načrtuje, spremlja in preverja izvajanje pastoralnega dela v župniji. ŽPS predstavlja in izraža edinost v različnosti karizem, služb in stanov v župniji. Spodbuja in omogoča soodgovornost in sodelovanje vseh vernikov pri pastoralnem delu v župniji na področju oznanjevanja, bogoslužja in dobrodelnosti ter pri tem povezuje delo duhovnika in laikov. 

Katere so naloge župnijskega pastoralnega sveta?

Župnijski pastoralni svet obravnava vprašanja, ki so povezana z verskim življenjem in pastoralnim delovanjem župnije, pripravlja predloge in sklepe ter skrbi za njihovo uresničevanje. Naloge župnijskega pastoralnega sveta se nanašajo na skupno življenje župnijskega občestva, oznanjevanje, bogoslužje in dobrodelnost v župniji.

Statut Župnijskega pastoralnega sveta

Člani župnijskega pastoralnega sveta 2015 - 2020:

Železniki   Zali Log   Dražgoše
Rok Benedičič, Racovnik   Mira Benedičič, Martinj Vrh   Barbara Debeljak
Špela Bertoncelj, Na Plavžu   Ivan Demšar, Martinj Vrh   Francka Frakelj
Tone Demšar, Rudno   Tone Demšar, Osojnik   Jana Habjan
Urh Demšar, Log   Elica Frelih, Zali Log   Marjan Kavčič
Alenka Kokalj, Dašnica   Jana Gaser, Potok   Alenka Lotrič
Alenka Kuhar, Na Plavžu   Nejc Kavčič, Zali Log   Marko Nastran
Vesna Marenk, Dašnica   Majda Rant, Zali Log   Rok Pintar
Robert Markelj, Log   Tomaž Rihtaršič, Potok   Brigita Prevc
Roman Megušar, Na Kresu   Neža Trdina, Martinj Vrh   Miha Zupanc
Valerija Megušar, Na Kresu        
Manja Mohorič, Na Plavžu        
Judita Olič, Racovnik        
Anto Pratljačič, Na Kresu        
Roman Prezelj, Na Kresu        
Ivanka Rejc, Smoleva        
Minca Rihtaršič, Dašnica        
Kristina Strnad, Na Kresu        
Matej Šubic, Log        
Tadeja Šuštar, Na Plavžu        
Franc Tušek, Dašnica        
France Tušek, Megušnica        
Go to top