4

 

Pevci mešanega cerkvenega pevskega zbora Zali Log smo v nedeljo, 11. 10. 2015 obiskali našega nekdanjega kaplana Branka Setnikarja, ki sedaj službuje v Župniji Šentvid pri Stični. V njihovi župniji imajo tri redne nedeljske maše in dva zbora, zato smo lahko peli pri maši ob 10. uri.

Njihova cerkev je zelo velika, a kljub temu polna. Za nas, ki prihajamo iz majhnega kraja in majhne cerkve, je bilo vse veliko – tudi kor in orgle, a to nas ni motilo. Peli smo z vsem srcem Bogu v čast, naša organistka Lili pa se je na njihovih orglah zelo dobro znašla.
Po maši nam je kaplan Branko razkazal župnišče in nam predstavil življenje v fari na Dolenjskem. Ugotovili smo, da se tam dobro počuti in da so ga še posebej mladi lepo sprejeli. Prav pozorno smo tudi prisluhnili župniku Izidorju, ki se je v letošnjem letu vrnil z Madagaskarja, kjer je več kot 10 let delal kot misijonar. Predstavil nam je življenje in svoje delo z Malgaši. Čas za pogovor smo izkoristili tudi pri skupnem kosilu, kjer smo molitvi pred jedjo prisluhnili kar v malgaškem jeziku.
Po kosilu smo se odpeljali naprej in si ogledali grad Bogenšperk, kjer je živel in delal Janez Vajkard Valvazor. Pozorno smo prisluhnili vodnici in si ogledali zanimive muzejske zbirke. Pot smo nadaljevali skozi Šmartno pri Litiji, ki slovi po svoji veliki cerkvi posvečeni seveda sv. Martinu. Kot zanimivost – strehi zvonikov sta bili lani na novo prekriti s škriljem, ki pa seveda ni iz našega skriloloma. Cerkev je tako velika, da smo se morali ustaviti za nekaj minut in si ogledati notranjost. Glede nato, da smo pevci, smo zapeli tudi pesem v čast Mariji in pri tem ugotovili, da je akustika cerkve naravnost čudovita.

Polni vtisov smo se vrnili domov, prepričani, da to ni bil zadnji izlet, na katerega smo se odpravili. Za prisrčen sprejem in vso duhovno hrano se zahvaljujemo župniku in kaplanu Župnije Šentvid pri Stični, hvala tudi župniku in pomočniku Župnije Šmartno pri Litiji, da smo si lahko ogledali njihovo cerkev in nenazadnje najlepša hvala domačemu župniku Tinetu Skoku, ki nas je podprl.

Fotografije si lahko ogledate v galeriji: Obiskali smo kaplana Branka Setnikarja.

Špela Odar

Go to top