IMG 20200722 115256 cr s

»Zato je vsak pismouk, ki je postal učenec nebeškega kraljestva, podoben hišnemu gospodarju, ki prinaša iz svojega zaklada novo in staro.« (Mt 13,52)

 

D:      Danes je v Dražgošah »smn« za vas Pri Cerkvi. Hvala za darove, ki ste jih pri ofru namenili za potrebe župnije.

Menjava kaplana

S 1. avgustom bo v naših župnijah ponovno menjava kaplana. Dosedanji kaplan Tine Povirk se je v preteklih dneh od nas poslovil. Novega kaplana Mateja Rusa pa bomo sprejeli:
Ž:      v Železnikih v soboto, 1. 8., ob 19. uri,
D:      v Dražgošah v nedeljo, 2. 8., ob 8. uri ter
ZL:    na Zalem Logu v nedeljo, 9. 8., ob 9. uri.

Oklic

Ž:      OKLIC: Krščanski zakon želita skleniti ženin Jan Šinkovec in nevesta Brbara Kutin. Oklici so na oglasni tabli. Novoporočenca priporočamo v molitev.

Krištofova nedelja

Danes obhajamo Krištofovo nedeljo.  Sedaj bo v cerkvi molitev za blagoslov vozil, za tem pa še blagoslov vozil zunaj pred cerkvijo.

V zahvalo za srečno prevožene kilometre lahko danes in še ves teden do prihodnje nedelje v nabiralnik pod korom darujete za nakup novih vozil slovenskim misijonarjem. Ministranti bodo ob izhodu iz cerkve voznikom razdelili nalepke in podobice z molitvijo za srečno vožnjo.

BLAGOSLOV VOZIL

Molimo. 

Gospod  naš  Bog!  Z  zaupanjem  prihajamo  k  tebi  in  te  prosimo:
Blago+slovi  vsa  ta  vozila,  ki  nam  vsak  dan  na  različne  načine  služijo.

Obvaruj  pred nesrečami in škodo vse ljudi, ki se vozijo na delo ali k razvedrilu.

Pokaži  nam,  kako  lahko  s  svojimi  vozili lajšamo in lepšamo življenje svojim družinam in našim  bližnjim  in  nas  spodbujaj, da  bomo  s  svojimi  vozili vedno  v  službi  dobrote,  spoštovanja  in  ljubezni.

Pomagaj  nam,  da  bomo  v  prometu  vedno  odgovorni, obzirni in pripravljeni pomagati.

Kaži nam vedno pravo pot  v  življenju, da  se  bomo  vedno  obnašali  kot sodelavci Kristusa, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj.  Amen.

BLAGOSLOV VOZNIKOV

Molimo.

Nebeški Oče, milostno blago+slovi vse voznike.

Podeli vsem pozorne oči in skrbno zbranost, da nihče zaradi nas ne bo utrpel škode.

Vzbujaj v nas spoštovanje do življenja, pameten odnos do tehnike in odgovornost do narave.

Varuj nas in vse udeležence v prometu vseh nevarnosti in nesreč.

Odvrni od nas nepazljivost, lahkomiselnost in neodgovorno hitenje.

Pomagaj nam, da bomo z vso odgovornostjo skrbeli zase in za druge, da se bomo vsi z vseh poti vrnili zdravi in srečni.

Ko bomo na poslednji poti, naj srečamo tebe, ki živiš in nas vodiš vekomaj.  Amen.

Da bi se vedno srečno vozili, naj bo: Gospod z vami ...

Blagoslovi vas vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh.

Go to top