Mr 9 2 10 1200

Očetov glas se je zaslišal iz svetlega oblaka: Ta je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte. (Mr 9,2-10)
Slika: Marcello Cerrato,
www.qumran2.net

Na risbi so tri gore:
- prva se pojavi iz teme. Kristus se preobrazi in razodene svoje veličastvo, preden učenci dojamejo celotno velikonočno skrivnost z žarkom spoznanja, ki prihaja od Očeta.
- na drugi gori, najvišji, vidimo križanje, ki ga je napovedal Jezus,
- končno na zadnjem vrhu vidimo Jezusa, kako se dviga v nebesa.

Jezus nas vabi, da s svojim preobraženim pogledom pogledamo na končni cilj njegovega življenja in življenja vsakega izmed nas.

 

Obhajilo izven maše in spoved

Povabljeni k prejemu obhajila izven maše pol ure po vsaki oznanjeni sv. maši.
Možnost za spoved je (v Železnikih pol ure) pred mašo, po maši ali po dogovoru.

 

Verouk

Po zimskih počitnicah mora verouk do nadaljnjega še vedno potekati na daljavo.
Veroučenci v spletne učilnice EMAVS vsak teden prejemajo novo veroučno gradivo, kjer tudi oddajajo domačo nalogo.
Ob vrnitvi v veroučne prostore bomo tako lahko nadaljevali z našim rednim delom.

 

Sveti krst

Zakrament svetega krsta se lahko podeljuje v krogu družine oziroma istega gospodinjstva. Za več informacij pokličite v župnišče.

 

Prvi petek

V petek, 5. marca je prvi petek v mesecu. Duhovnika bova obiskovala bolnike in ostarele po domovih.
Kjer še želite obisk duhovnika na domu, ali pa če imete glede obiska v tem času kakšen zadržek, sporočite v župnišče.

 

Vpis v Antonov vrtec

Antonov vrtec vabi k vpisu predšolskih otrok za šolsko leto 2021/2022. Informacije ter vloge za vpis dobite v Antonovem vrtcu in na spletu: www.antonov-vrtec.si. Vloge oddajte do ponedeljka, 15. 3.

Go to top