Jn 17 11 19 1200

Tisti čas je Jezus povzdignil oči k nebu in molil: »Sveti Oče, ohrani jih v svojem imenu, ki si mi ga dal, da bodo eno kakor midva. … Izróčil sem jim tvojo besedo, svet pa jih je zasovražil, ker niso od sveta, kakor jaz nisem od sveta. Ne prosim, da jih vzameš s sveta, ampak da jih obvaruješ hudega.« (Jn 17,11-19)
Slika: Marcello Cerrato,
www.qumran2.net

 Jezus povzdigne oči in moli za apostole in za Cerkev vseh časov. Krog apostolov tvori odprte Božje dlani, ki sprejmejo prošnjo Sina v srce Boga Očeta.

 


 

Oznanila

Hvala za darove, ki ste jih ob smrti + Veronike Košmelj darovali za maše in za cerkvene potrebe župnije Železniki.

Prihodnji teden izide novo Občestvo za mesec junij. Ker je od druge polovice meseca junija dalje za sv. maše še nekaj prostih dni, lahko do konca tega tedna še oddate mašni dar. Duhovnika se vam zahvaljujeva za mašne namene in za vse darove, ki jih namenite za vzdrževanje naših župnij.

 

Navodila slovenskih škofov za čas od 14. maja 2021 do vključno 23. maja 2021

Udeležba pri bogoslužju v cerkvi je sedaj omejena na 10 m2 na osebo oz. člane istega gospodinjstva. Zasedenost zmogljivosti sedišč je do 50%. Vzdrževati je potrebno medosebno razdaljo 1,5 m, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Člani istega gospodinjstva naj sedijo skupaj.

 

Verouk

Od sredine oktobra, ko so bila prekinjena veroučna srečanja v učilnici, smo kateheti veroučencem podajali katehezo na daljavo. Sedaj načrtujemo še dve zaključni srečanji "v živo", ki se bodo začela v tem tednu po 17. maju. Srečanja bodo potekala v cerkvi v obliki bogoslužja.
Veroučenci od 3. r. dalje bodo na tem prvem srečanju katehetu oddali svoje veroučne zvezke.

 

Binkoštna devetdnevnica in celonočno češčenje Najsvetejšega

V Železnikih od petka, 14. 5., do sobote, 22. 5., pri mašah obhajamo binkoštno devetdnevnico na čast Svetemu Duhu. Po maši molimo litanije Svetega Duha.

V soboto, 22. 5., bomo ob 19. uri obhajali mašo na predvečer binkošti. V noči na binkoštno nedeljo, 23. 5., povabljeni k celonočnemu češčenju Najsvetejšega, ki bo potekalo od 22. ure vse do jutranje sv. maše ob 7. uri. V cerkvi v Železnikih se pod korom vpišite na seznam za bdenje pred Najsvetejšim.

Po blagoslovu povabljeni, da se še zadržite v cerkvi, da bomo zmolili litanije Svetega Duha in na koncu prejeli evharistični blagoslov.

Go to top