drva

 

Spoštovani! 

Karitas ima tudi letos na voljo nekaj denarnih sredstev za plačilo ogrevanja  za letošnjo zimo (2023/24).

Pomoč je namenjena družinam in posameznikom pri nakupu kurjave oz. ogrevanja in sicer drv, olja, plina ter izjemoma bele tehnike. Plačali bomo del stroškov za ogrevanje, račun za drva ali položnico za stroške ogrevanja (ločeno od drugih stroškov). Elektrike akcija ne krije.

Neplačano položnico dodajte prošnji. Prednost imate tisti, ki v prejšnjih letih pomoči še niste prejeli. Če imate ogrevanje na skupni položnici z drugimi stroški, se ne more upoštevati v tej akciji. Odobrena pomoč naj bi se porabila v dveh mesecih.

 

Če ste v stiski:

 •  napišite  osebno prošnjo, v kateri opišite svojo situacijo ter katero vrsto ogrevanja imate: drva, kurilno olje, toplovod, drugo….(naslov, telefon, e-mail, datum, podpis…)
 • napišite vse podatke družinskih članov: ime, priimek, roj. datum
 • podpišite priloženo izjavo o varstvu osebnih podatkov

 

PRILOŽITE:

 • zadnja plačilna lista ali odrezek od pokojnine, za vse člane družine
 • zadnji trije bančni izpiski, za vse člane, ki imajo trr
 • odločba o socialni pomoči
 • odločba o otroškem dodatku
 • odločbo o varstvenem dodatku
 • potrdilo o nadomestilu za brezposelnost
 • katastrski dohodek:
 • potrdilo o nadomestilu za čas bolniške

 

Vse skupaj, najkasneje do 30.9.2023, pošljite na naslov Župnijska Karitas Železniki, Trnje 23, 4228 ŽELEZNIKI ali oddajte v župnišču.  V obravnavo, ki  je predvidena  v novembru, bomo poslali samo pravočasno prejete in popolne prošnje.

 

Če veste še za koga, ki bi potreboval pomoč pri nakupu kurjave, mu lahko posredujte ta navodila!

Lepo vas pozdravljamo!

ŽK ŽELEZNIKI

 

 

Go to top