Lk 6 17 20 26 1

Jezus se je ozrl po svojih učencih in govóril: »Blagor vam, ubogi, kajti vaše je Božje kraljestvo. Blagor vam, ki ste zdaj lačni, kajti nasičeni boste. Blagor vam, ki zdaj jokate, kajti smejali se boste. Blagor vam, kadar vas bodo ljudje sovražili, izobčili in sramotili ter vaše ime zavrgli kot zlo zaradi Sina človekovega! Razveselite se tisti dan in vriskajte od sreče, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. Prav tako so namreč njihovi očetje ravnali s preroki.« (Lk 6,17.20-26)

 

Slika: Bernardette Lopez, www.qumran2.net


 

Oznanila

logotip 5 cr400. obletnica ustanovitve župnije Železniki

V soboto, 12. 2. 2022, obhajamo 400. obletnico ustanovitve župnije Železniki. Logotip jubilejnega leta, ob znani fužinarski tradiciji Železnikov, upodablja vkovanost v veri tistih, ki je njih moč Bog, navzoč v sveti evharistiji. Ta misel odmeva tudi v refrenu evharistične pesmi skladatelja Lojzeta Mava – Pesem slovesno dvigni se: »Duše, poglejte, vrste preštejte, v veri vkovanih, Bog je njih moč, v sveti hostiji navzoč.«

Našo hvaležnost in prošnje bomo izročili Bogu pri vseh treh nedeljskih sv. mašah, darovanih po namenu: v zahvalo in priprošnjo ob 400. obletnici župnije.

 

Celodnevno češčenje na Zalem Logu

V sredo, 16. 2., bo na Zalem Logu praznik celodnevnega češčenja Najsvetejšega.
Vsako uro naj bo pol ure tišine za osebno molitev in pol ure skupne molitve (rožni venec).

9.00: izpostavitev Najsvetejšega,
10.00: sveta maša,
11.00
: Potok in Osojnik,
12.00: molitvena skupina,
13.00: Zali Log,
14.00: Davča in Grapa,
15.00: Martinj Vrh,
16.00: Večernice in rožni venec,
17.00: litanije Srca Jezusovega  in sv.  maša ob sklepu češčenja.

Povabljeni k češčenju in sv. maši, ki bo ob 10. in 17. uri, ko bo sklep češčenja z litanijami Srca Jezusovega.

Go to top