Zahvalna nedelja 565

Hvala večnemu Bogu!
Vse stvari ga zdaj molite!
Stvarniku, dobrotniku večno slavo zadonite!
Zbori angelski pojo, hvali zemlja in nebo.

 

Sveti, sveti, sveti Bog! Vse je polno Tvoje slave.
Tebe moli zemlje krog, molijo nebes višave.
Vsi svetniki Te časte, vsi pravični Te slave

 

Slika: Okrasitev na zahvalno nedeljo, Župnija Zali Log


 

Oznanila

Hvala vsem, ki ste se v oktobru zbirali k molitvi rožnega venca, še naprej vztrajajmo v molitvi.

Hvala za darove za svete maše za rajne, ki ste jih darovali na praznik vernih rajnih.

Hvala za vaše darove, ki ste jih v Dražgošah in na Zalem Logu pri ofru namenili za g. kaplana.

 

Sv. maša s sodelavanjem animatorjev

Prihodnjo soboto, 12. 11., bodo v Železnikih pri maši ob 19. uri sodelovali oratorijski animatorji. Povabljeni mladi in tudi otroci, da se nam pridružite pri sv. maši … za Božjo slavo!

 

Ministrantsko srečanje

Prihodnji teden bo ministrantsko srečanje v Železnikih v soboto, 12. 11., ob 17.45 uri, v Dražgošah in na Zalem Logu pa v nedeljo, 13. 11., po maši. Povabljeni tudi novi ministranti.

 

Zahvala ob zahvalni nedelji

Zahvalna nedelja je posvečena naši hvaležnosti Bogu, ki je blagoslovil naš trud in naše delo. Ta dan pa je tudi priložnost, da vaša duhovnika zahvaliva vsem, ki sodelujete pri našem poslanstvu oznanjevanja, kateheze in dobrodelnosti v vseh treh naših župnijah.

Hvala vsem bolnikom in drugače preizkušanim, ki darujete trpljenje v blagor naših župnij.

Hvala vsem, ki prispevate k lepemu bogoslužju ter lepoto in čistočo v cerkvah.

Hvala tistim, ki vedno priskočite na pomoč, ko je tudi na gospodarskem področju za župnijo potrebno kaj postoriti. Hvala vsem, ki namenjate svoj dar za potrebe naših župnij, župnijske Karitas in Antonovega vrtca.

V svojem imenu pa se zahvaliva vsem, ki naju podpirate z molitvijo in gmotno.

Naj vam bo Bogna priprošnjo Device Marije, sv. Jožefa, sv. Lucije sv. Antona Puščavnika in naših krstnih zavetnikov – še naprej naklonjen z dobrinami, ki so vam potrebne za dušo in telo.

 

Prva sobota

Sedaj bomo pred Najsvetejšim skupaj zmolili litanije Matere Božje, obnovili posvetitev Marijinemu Brezmadežnemu Srcu ter zapeli zahvalno pesem. Večer se bo nadaljeval z molitvijo rožnega venca s premišljevanji v »binkoštni dvorani«, tihim češčenjem najsvetejšega in molitvijo brevirja do 22. ure. Medtem bo priložnost za sveto spoved.

 

Zahvalna pesem ob zahvalni nedelji

V: Tebe Boga hvalimo!

Hvala večnemu Bogu! Vse stvari ga zdaj molite!
Stvarniku, dobrotniku večno slavo zadonite!
Zbori angelski pojo, hvali zemlja in nebo.

Sveti, sveti, sveti Bog! Vse je polno Tvoje slave.
Tebe moli zemlje krog, molijo nebes višave.
Vsi svetniki Te časte, vsi pravični Te slave.

V: Slavimo Očeta in Sina s Svetim Duhom.
O: Hvalimo in poveličujmo ga vekomaj.

V: Slavljen si, Gospod, na nebesni višavi
O: In hvale vreden in slaven in poveličevan vekomaj.

V: Gospod, usliši mojo molitev.
O: In moj klic naj pride k tebi.

V: Gospod z vami.
O: In s tvojim duhom.

V: Molimo. O Bog, tvoje usmiljenje je neizmerno in zaklad tvoje dobrote je neskončen. Zahvaljujemo se tvojemu dobrotljivemu veličastvu in s prošnjami prihajamo pred tvoje usmiljenje. Ostani z nami, Gospod, ki nam naklanjaš, kar te prosimo, in nas usposobi za prejemanje tvojih darov, ki nam jih obljubljaš. Po Kristusu, našem Gospodu.
O: Amen.

 

Go to top