Mt 26 14 27 66 565

Ko se je zvečerilo, je prišel bogat mož iz Arimatìje, Jožef po imenu, ki je bil tudi sam Jezusov učenec. Stopil je k Pilatu in prôsil za Jezusovo telo... Jožef je telo vzel, ga zavil v kos čistega platna in polóžil v svoj novi grob, ki ga je bil vsekal v skalo. K vhodu v grob je zaválil velik kamen in odšel. Bili pa sta tam Marija Magdalena in ona druga Marija in sta sedeli nasproti grobu. (Mt 26,14-27,66)

Slika: Bernardette Lopez, www.qumran2.net


 

Oznanila

Veliki teden

Cvetna nedelja

Na CVETNO NEDELJO, 2. 4., v spomin na Jezusov slovesni vhod v Jeruzalem blagoslavljamo zelenje in butarice. Blagoslovi zelenja bodo pri vseh nedeljskih mašah. V Dražgošah, na Zalem Logu in v Železnikih pri sv. maši ob 10. uri bo blagoslov pred cerkvijo.

V Dražgošah bo v torek, 4. 4., ob 16. uri generalno čiščenje cerkve pred veliko nočjo. Povabljeni!

Veliki četrtek

Na VELIKI ČETRTEK bo sv. maša v Dražgošah in v Železnikih ob 19. uri. Nato ste vabljeni k molitvi z Jezusom na Oljski gori. Nabirka velikega četrtka bo namenjena za župnijsko Karitas Železniki.

Veliki petek

Na VELIKI PETEK je strogi post. Ob 7. uri povabljeni v cerkev v Železnike k molitvi brevirja.

Ob 15. uri, ob uri Jezusove smrti, bomo z veroučenci pri sv. Frančišku molili križev pot. Pripravljajo ga veroučenci 8. r. iz Železnikov. Udeležijo naj se ga vsi veroučenci.

Z obredi velikega petka pričnemo na Zalem Logu in v Železnikih ob 19. uri. V Železnikih bomo na veliki petek pol ure pred obredi začeli z devetdnevnico Božjega usmiljenja. Molili jo bomo vsak dan pol ure pred sv. mašo vse do bele nedelje.

Po obredih velikega petka se bomo v cerkvi še zadržali v molitvi pred Božjim grobom.

Darovi, ki jih boste na veliki petek darovali v nabiralnik pri božjem grobu, bodo letos namenjeni žrtvam potresa v Siriji in Turčiji.

Velika sobota

BLAGOSLOV OGNJA IN VODE na veliko soboto.

6:00 – Železniki
7:00 – Dražgoše in Zali Log

 

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA v božjem grobu in BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL.

Na veliko soboto skozi dan poteka molitev ob božjemu grobu s češčenjem Najsvetejšega. Ob tem k blagoslovu prinesemo velikonočna jedila.

DRAŽGOŠE

14:30  molitev  v cerkvi
15:00  blagoslov jedil v cerkvi

 

ZALI LOG

10:00  molitev v cerkvi – Zali Log
10:30  blagoslov jedil v cerkvi

11:00   molitev v cerkvi – Martinj Vrh, Davča, Grapa, Potok
11:30  blagoslov jedil v cerkvi

 

ŽELEZNIKI

13:30  molitev v cerkvi – Otoki, Racovnik, Trnje, Na Kresu
14:00  blagoslov jedil v župnijski cerkvi

14:30  molitev v cerkvi – Na plavžu, Jesenovec, Dašnica
15:00  blagoslov jedil v župnijski cerkvi

15:30  molitev v cerkvi – Megušnica, Ojstri Vrh, Smoleva, Log
16:00  blagoslov jedil v župnijski cerkvi

 

Velikonočno praznovanje

Velikonočna vigilija

VELIKONOČNA VIGILIJA bo  v Dražgošah in v Železnikih ob 20. uri. Med prinašanjem velikonočne sveče v nerazsvetljeno cerkev ter med izpovedjo vere bodo ministranti z  velikonočno svečo prižgali vaše sveče, ki jih v ta namen prinesite s seboj.

Vstajenjska procesija

VSTAJENJSKA PROCESIJA in sv. maša se bo v Železnikih začela ob 6. uri, v Dražgošah ob 7.30 uri in na Zalem Logu ob 9. uri. Pri velikonočni vigiliji in pri vseh velikonočnih mašah bo ofer za župnijske potrebe. Že vnaprej Bog povrni!

V času praznikov ni uradnih ur. V nujnih primerih pokličite po telefonu ali se oglasite po sv. maši.

Ministrante prosimo za zanesljivo udeležbo na ministrantskih vajah, ki bodo potekale eno uro in pol pred obredi: na veliki četrtek in na veliki petek ob 17.30 in na veliko soboto ob 18.30 uri.

 

Verouk

Od 3. 4. do 14. 4. zaradi velikonočnih praznikov ne bo verouka. Udeležite se križevega pota na veliki petek, obredov velikega tedna in prazničnih sv. maš.

Go to top