Jn 20 19 31 565

Čez osem dni so bili njegovi učenci spet notri in Tomaž z njimi. Jezus je prišel pri zaprtih vratih, stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« Potem je rekel Tomažu: »Polôži svoj prst sèm in poglej moje roke! Daj svojo roko in jo polôži v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren.« Tomaž mu je odgovóril in rekel: »Moj Gospod in moj Bog!« Jezus mu je rekel: »Ker si me videl, veruješ? Blagor tistim, ki niso videli, pa verujejo!« (Jn 20,19-31)

Slika: Bernardette Lopez, www.qumran2.net


 

Oznanila

V nedeljo, 16. aprila, bo ob 19. uri v cerkvi Brezmadežne (nekdanji nunski cerkvi) v Škofji Loki pobožnost POT LUČI in sklep devetnevnice k Božjemu usmiljenju.

 

Romarska maša v Suši

Na belo nedeljo, 16. 4, bo ob 9. uri pri Loretski Materi Božji v Suši romarska maša. Pred mašo bo molitev rožnega venca Božjega usmiljenja.

Zaradi obsežnega gradbišča pod Sušo sta parkirišče in pot pri kapelici treh kraljev zaprta. Za dostop do cerkve izberite katero od drugih poti: z Zalega Loga, od Davškega mostu ali z Jesenovca.

 

Verouk

Po končanih velikonočnih praznikih v tem tednu nadaljujemo z veroukom.

 

Sestanek – birma in prvo obhajilo

Sestanek za starše birmancev iz vseh treh župnij bo v ponedeljek, 17. 4., ob 20. uri v cerkvi v Železnikih.

Sestanek za starše prvoobhajancev iz Dražgoš in iz Železnikov bo v sredo, 19. 4., ob 20. uri v cerkvi v Železnikih.

 

Teden molitve za duhovne poklice

Prihodnjo nedeljo, 23. 4., obhajamo 3. velikonočno nedeljo in začetek tedna molitve za duhovne poklice.

 

Molitev za birmance in prvoobhajance

Ob koncu združimo molitve za naše birmance in prvoobhajance

Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo. In prenovil boš obličje zemlje.

Molimo. Bog, naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav, in vselej radi sprejemali njegove spodbude. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Go to top