223

Tisti čas je Jezus spregovóril in rekel: »Slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnim, razodel pa malim. Da, Oče, kajti tako ti je bilo všeč. Vse mi je izročil moj Oče in nihče ne pozna Sina, razen Očeta, in nihče ne pozna Očeta, razen Sina in tistega, komur hoče Sin razodeti. Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen, in našli boste počitek svojim dušam; kajti moj jarem je prijeten in moje breme je lahko.« (Mt 11,25-30)

Slika: blaženi Carlo Acutis


 

IMG 20230707 091910 1200a

Dnevni utrinki z oratorija na Instagramu:https://www.instagram.com/stories/highlights/17906618000715071/

ZAHVALA

Na letošnji oratorij je prišlo 120 otrok in animatorjev.
Hvala katehistinji Jani Gaser z ekipo animatorjev.
Hvala tudi vsem organizacijam, podjetjem in posameznikom, ki ste finančno, s storitvami ali z možnostjo uporabe prostorov omogočili izvedbo oratorija.

 

HVALA DONATORJEM

   • Občina Železniki
   • Algama d. o. o.
   • Domel d. o. o.
   • Gregor Žbontar s. p.
   • Sandra Pretnar s. p.
   • Šlinga Marjan Gaser s. p.
   • Boštjan Bernik s. p.
   • Kemperle d. o. o.
   • Mebor d. o. o.
   • Kosmelj Janez s. p.
   • Martin Demšar s. p.
   • Magres d. o. o.

 

S PROSTORI, V MATERIALU ALI STORITVAH SO POMAGALI

   • Krajevna skupnost Železniki
   • Antonov vrtec Železniki
   • PGD Železniki
   • Miran Benedičič
   • Kmetija Pr' Demšari, Martinj Vrh
   • VSI, ki so nas vsak dan razveselili z sokovi, sadjem in drugimi dobrotami
   • Neimenovani darovalci in dobrotniki

Še enkrat iskrena hvala in Bog povrni!

Go to top