Mt 13 44 52 565

Tisti čas je rekel Jezus množicam: »Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki ga je nekdo našel in spet skril. Od veselja nad njim je šel in prodal vse, kar je imel, in kupil tisto njivo. (Mt 13,44-52)  

Slika: Bernardette Lopez, www.qumran2.net


 

Spremembe v občestvu župnij Železniki, Zali Log in Dražgoše ob izgubi kaplana

V novem župnijskem listu OBČESTVO (Obcestvo_2023-08-www) je objavljen Okvirni pastoralni program v občestvu naših župnij ob izgubi kaplana 1. 8. 2023. Z njim je seznanjen g. nadškof Stanislav Zore. Bodite pozorni na spremembo urnika sv. maš.

Nedeljske in delavniške sv. maše bodo od 1. 8. dalje samo v Železnikih. Nedeljske sv. maše bodo torej v Železnikih v soboto ob 19. uri ter v nedeljo ob 8. in 10. uri. 

Poroke, krščevanje, pogrebne sv. maše in pogrebi pa bodo še vedno v vseh treh župnijah.

Vljudno vas prosim za razumevanje, potrpežljivost in molitev, da bomo sedaj skupaj na nov način iskali pot cerkve za občestvo naših župnij.

 

Oznanila

Bog vam povrni za darove, ki ste jih v zahvalo za srečno prevožene kilometre namenili za MIVA Slovenija. Iskrena zahvala v imenu naših misijonarjev.

 

Smn v Dražgošah za vas Pri Cerkvi

Danes je v Dražgošah »smn« za vas Pri Cerkvi. Hvala za darove, ki ste jih pri ofru namenili za cerkev.

 

Prvi petek in prva sobota

V avgustu bom bolnike in ostarele obiskal po domovih v petek, 4. 8. Kjer bi še na novo želeli obisk duhovnika na domu, sporočite v župnišče.

V Železnikih bo na prvi petek izpostavitev Najsvetejšega ob 18. uri. Ob 18:15 molimo rožni venec in litanije Srca Jezusovega ter  obnovimo  posvetitev Jezusu Kristusu Kralju. Možnost za sv. spoved bo od 18. ure daje.

V Železnikih bomo prvo soboto obhajali v soboto, 5. 8. Pol ure pred sv. mašo bo molitev rožnega venca pred Najsvetejšim. Medtem bo priložnost za sv. spoved. Po maši bomo molili litanije Matere Božje in obnovili posvetitev Marijinemu brezmadežnemu Srcu. Večer bomo nadaljevali z molitvijo brevirja do 21. ure.

 

Veliki šmaren – devetdnevnica in praznik

Na praznik Marijinega vnebovzetja, 15.  8., bomo, kakor vsako leto, obnovili posvetitev slovenskega naroda Mariji. Na praznik se bomo pripravili z devetdnevnico, ki jo bomo začeli v nedeljo, 6. 8., z desetko rožnega venca Ki je tebe, Devica, v nebesa vzel. Kdor ne bo prihajal k maši oziroma ko na soupravah ni maše, naj to desetko vsak dan zmoli doma.

V ponedeljek, 14. 8., na predvečer praznika župnijske zavetnice bo na Zalem Logu ob 19.30 uri slovesna sv. maša in po njej procesija z Marijinim kipom in litanijami po vasi. Sv. maša bo na Zalem Logu tudi na praznik, 15. 8., ob 10. uri. Pri obeh sv. mašah povabljeni k ofru za župnijo.

V duhu povezovanja župnij lepo povabljeni za Zali Log.

 

Oklic

(Zali Log) Krščanski zakon želita skleniti ženin Tomaž Tavčar in nevesta Špela Bernard.
Oklic je na oglasni tabli. Novoporočenca priporočamo v molitev.

Go to top