Mt 18 15 20 565

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »… Ako se na zemlji dva izmed vas zedinita v kateri koli prošnji, jima bo vse storil moj Oče, ki je v nebesih. Kajti, kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi.« (Mt 18,15-20)

Slika: Marcello Cerrato, www.qumran2.net


 

 

Oznanila

 

Srečanja animatorjev in mladih po birmi

(SOBOTA) Prvo srečanje v novem šolskem letu bo v soboto, 9. 9., ob 19. uri v Železnikih. Po sv. maši bomo nadaljevali s srečanjem v župnišču. Povabljeni letošnji animatorji in tudi drugi mladi po birmi, ki bi se nam želeli pridružiti.

 

Stična mladih 2023

Srečanje mladih v Stični bo letos potekalo v soboto, 16. 9., pod geslom Kdo praviš da sem (2 Kor 5,17-21). Vse informacije o festivalu prejmete na spletni strani sticna.net. Prijavite se pri g. župniku do nedelje, 10. 9.

 

Žegnanje za Zali Log

Na današnjo nedeljo po malem šmarnu obhajamo žegnanje za Zali Log. Hvala za darove, ki ste jih pri ofru namenili za cerkev na Zalem Logu.

 

Obletnica poplav (18. 9. 2007)

17. 9., v nedeljo pred obletnico bo ob 10. uri v župnijski cerkvi v Železnikih sv. maša v zahvalo in priprošnjo za odvrnitev od poplav in blagoslov pri obnovitvenih delih.

Molili bomo za žrtve poplav, za vse dobrotnike, ki so pomagali pri odpravljanju posledic, ter za blagoslov pri obsežnih gradbenih delih, ki potekajo za zagotovitev protipoplavne varnosti.

 

Peš romanje na Brezje

Za peš romanje na Brezje, ki bo v soboto, 23. 9., že zbiramo prijave za avtobus v obe smeri ali samo za povratek.

Povabljeni, da skupaj podpremo naše birmance na njihovi poti vere in da molimo tudi za nove duhovne poklice.

 

Oklic

(Zali Log) Krščanski zakon želita skleniti

ženin Jure Magajne in nevesta Barbara Demšar.
Oklic je na oglasni tabli. Novoporočenca priporočamo v molitev.

 

Nedelja mladih

Danes, na nedeljo pred srečanjem mladih v Stični, obhajamo nedeljo mladih ter hkrati vstopamo v obhajanje tedna mladih, ki se zaključi prihodnjo soboto s srečanjem v Stični. Skupaj molimo za vse mlade:

Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo. In prenovil boš obličje zemlje.

Molimo. Bog, naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav, in vselej radi sprejemali njegove spodbude. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Go to top