Jn 20 19 31 565

Čez osem dni so bili njegovi učenci spet notri in Tomaž z njimi. Jezus je prišel pri zaprtih vratih, stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« Potem je rekel Tomažu: »Polôži svoj prst sèm in poglej moje roke! Daj svojo roko in jo polôži v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren.« Tomaž mu je odgovóril in rekel: »Moj Gospod in moj Bog!« Jezus mu je rekel: »Ker si me videl, veruješ? Blagor tistim, ki niso videli, pa verujejo!« (Jn 20,19-31)

Slika: Marcello Cerrato, www.qumran2.net

 


 

Oznanila

V nedeljo, 24. aprila, bo ob 19. uri v cerkvi Brezmadežne (nekdanji nunski cerkvi) v Škofji Loki pobožnost POT LUČI in sklep devetnevnice k Božjemu usmiljenju.

 

Prvomajske počitnice

Prihodnji teden in v času prvomajskih počitnic ni verouka. Nadaljeval se bo v torek, 3. maja.

 

Teden molitve za duhovne poklice in praznik sv. Jožefa delavca

Prihodnjo nedeljo obhajamo 3. velikonočno nedeljo in začetek tedna molitve za duhovne poklice. Prihodnjo nedeljo je tudi praznik sv. Jožefa delavca. Ob 9. uri povabljeni v Sušo k sveti maši ob začetku meseca maja in šmarnične pobožnosti.

 

Mašni nameni in bralci beril

Mašni nameni in bralci beril za prihodnjo nedeljo, 1. maja.

Oznanila 2022 05 01

BRALCI BERIL

Ž   7h  Blaž Globočnik
D  8h  Jure Pintar
Suša 9h  Jože Demšar
Ž 10Maja Tarfila

 

Molitev za birmance

Ob koncu združimo molitve za naše birmance, ki so ta konec tedna na duhovnih vajah: 

Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo. In prenovil boš obličje zemlje.

Molimo. Bog, naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav, in vselej radi sprejemali njegove spodbude. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

 

Molitev za blagoslov volitev

Molimo tudi za blagoslov volitev poslancev v državni zbor:                      

Pod tvoje varstvo pribežimo, o sveta božja Porodnica, ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah, temveč reši nas vselej vseh nevarnosti, o častitljiva in blagoslovljena Devica, naša gospa, naša srednica, naša besednica! S svojim Sinom nas spravi, svojemu Sinu nas priporoči, svojemu Sinu nas izroči! Prosi za nas, sveta božja Porodnica.  Da postanemo vredni obljub Kristusovih.

Jn 20 1 9 565 

Prvi dan tedna je prišla Marija Magdalena navsezgodaj, še v temi, h grobu in je videla, da je kamen odstranjen od groba. Tedaj je stekla in prišla k Simonu Petru in k drugemu učencu, ki ga je imel Jezus rad, ter jima rekla: »Gospoda so vzeli iz groba in ne vemo, kam so ga položili.« Peter in óni drugi učenec sta šla ven in se odpravila h grobu. Skupaj sta tekla, vendar je drugi učenec Petra prehítel in prvi prišel h grobu. Sklônil se je in videl povôje, ki so ležali tam, vendar ni vstopil. Tedaj je prišel tudi Simon Peter, ki je šel za njim, in stopil v grob. Videl je povôje, ki so ležali tam, in prtič, ki je bil na Jezusovi glavi, a ne ob povôjih, temveč posebej zvit na drugem mestu. Tedaj je vstopil tudi oni drugi učenec, ki je prvi prišel h grobu; in videl je in veroval. Nista še namreč razumela Pisma, da mora Gospod vstati od mrtvih. (Jn 20,1-9)

 

Slika: Bernardette Lopez, www.qumran2.net


 

Oba duhovnika, ki delujeva v občestvu naših župnij, vam in vsem vašim domačim
voščiva blagoslovljene velikonočne praznike Gospodovega vstajenja!

 


 

Oznanila

 

Hvala vsem, ki ste se v prazničnih dneh trudili za lepo velikonočno praznovanje.

Bog vam povrni tudi za darove, ki ste jih pri ofru namenili za župnijo.

Jutri na velikonočni ponedeljek je praznični dan. Svete maše bodo po nedeljskem razporedu.

Radi pridite k bogoslužju tudi skozi teden, saj v Železnikih pred sv. mašo opravljamo devetdnevnico Božjega usmiljenja.

 

Bela nedelja – nedelja Božjega usmiljenja

Prihodnjo nedeljo – belo nedeljo, 24. 4, bo ob 9. uri pri Loretski Materi Božji v Suši romarska maša. Pred mašo bo molitev rožnega venca Božjega usmiljenja.

Flp 2 6 11 565

Čeprav je bil Jezus Kristus v Božji podobi, se ni oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izničil, tako da je prevzel podobo hlapca in postal podoben ljudem. Po zunanjosti je bil kakor človek in je sam sebe ponižal, tako da je postal pokoren vse do smrti, smrti na križu. Zato ga je Bog povzdignil nad vse in mu podélil ime, ki je nad vsakim imenom, da se v Jezusovem imenu pripogne vsako koleno teh, ki so v nebesih, na zemlji in pod zemljo, in da vsak jezik izpove, da je Jezus Kristus Gospod, v slavo Boga Očeta. (Flp 2,6-11)

Slika: Marcello Cerrato, www.qumran2.net


Oznanila

 

Sestanek – prvo sveto obhajilo

Sestanek za starše prvoobhajancev iz Zalega Loga in iz Železnikov bo v ponedeljek,  11. aprila, ob 20. uri v cerkvi v Železnikih.

 

Veliki teden

Cvetna nedeljo

Na cvetno nedeljo, 10. 4., v spomin na Jezusov slovesni vhod v Jeruzalem blagoslavljamo zelenje in butarice. Blagoslovi zelenja bodo pri vseh nedeljskih mašah. Ob 8.00 (Dražgoše),  9.00 (Zali Log) in 10.00 (Železniki) bo blagoslov zelenja pred cerkvijo.

Ob 14. uri bomo v Železnikih pri sv. Frančišku molili križev pot.

V Dražgošah bo v torek, 12. 4., ob 17. uri generalno čiščenje cerkve pred veliko nočjo. Povabljeni!

Veliki četrtek

Na veliki četrtek bo sv. maša na Zalem Logu in v Železnikih ob 19. uri. Nato ste vabljeni k molitvi z Jezusom na Oljski gori. Nabirka velikega četrtka bo namenjena za Ukrajino.

Veliki petek

Na veliki petek je strogi post. Ob 7. uri povabljeni v cerkev v Železnike k molitvi brevirja – bogoslužnega branja in hvalnic.

Ob 15. uri, ob uri Jezusove smrti, bomo z veroučenci pri sv. Frančišku molili križev pot. Pripravljajo ga veroučenci 8. r. iz Železnikov, udeležijo naj se ga vsi veroučenci.

Z obredi velikega petka pričnemo v Dražgošah in v Železnikih ob 19. uri. V Železnikih bomo na veliki petek pol ure pred obredi začeli z devetdnevnico Božjega usmiljenja. Molili jo bomo vsak dan pol ure pred sv. mašo vse do bele nedelje.

Po obredih velikega petka se bomo v cerkvi še zadržali v molitvi pred Božjim grobom.

Darovi, ki jih boste darovali v nabiralnik pri božjem grobu, bodo namenjeni za Cerkev v Sveti deželi.

 

Velika sobota

BLAGOSLOV OGNJA IN VODE na veliko soboto.

6:00 – Železniki                                                                               

7:00 – Dražgoše in Zali Log

 

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA v božjem grobu in BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL.

Na veliko soboto skozi dan poteka molitev ob božjemu grobu s češčenjem Najsvetejšega. Ob tem k blagoslovu prinesemo velikonočna jedila.

DRAŽGOŠE

14:30  molitev  v cerkvi
15:00  blagoslov jedil v cerkvi

 

ZALI LOG

10:00  molitev v cerkvi – Zali Log
10:30  blagoslov jedil v cerkvi

11:00   molitev v cerkvi – Martinj Vrh, Davča, Grapa, Potok
11:30  blagoslov jedil v cerkvi

 

ŽELEZNIKI

13:30  molitev v cerkvi – Otoki, Racovnik, Trnje, Na Kresu
14:00  blagoslov jedil v župnijski cerkvi

14:30  molitev v cerkvi – Na plavžu, Jesenovec, Dašnica
15:00  blagoslov jedil v župnijski cerkvi

15:30  molitev v cerkvi – Megušnica, Ojstri Vrh, Smoleva, Log
16:00  blagoslov jedil v župnijski cerkvi

 

Velikonočno praznovanje

Velikonočna vigilija

Velikonočna vigilija bo na Zalem Logu in v Železnikih ob 20. uri. Med prinašanjem velikonočne sveče v nerazsvetljeno cerkev ter med izpovedjo vere bodo ministranti z  velikonočno svečo prižgali vaše sveče, ki jih v ta namen prinesite s seboj.

Vstajenjska procesija 

Vstajenjska procesija in sv. maša se bo v Železnikih začela ob 6. uri, v Dražgošah ob 7.30 uri in na Zalem Logu ob 9. uri. Pri velikonočni vigiliji in pri vseh velikonočnih mašah bo ofer za župnijske potrebe. Že vnaprej Bog povrni!

Ministrante prosimo za zanesljivo udeležbo na ministrantskih vajah, ki bodo potekale eno uro in pol pred obredi: na veliki četrtek in na veliki petek ob 17.30 in na veliko soboto ob 18.30 uri.

V času praznikov ni uradnih ur. V nujnih primerih pokličite po telefonu ali se oglasite po sv. maši.

V Železnikih pod korom so na voljo velikonočne voščilnice, ki so jih izdelale sodelavke Karitas.

 

Verouk

Od 11. 4. do 22. 4. zaradi velikonočnih praznikov ne bo verouka. Udeležite se križevega pota na veliki petek, obredov velikega tedna in prazničnih svetih maš.

 Jn 8 1 11 565

Pismouki in farizeji so tedaj pripeljali ženo, ki so jo zalotili pri prešuštvovanju. …
Jezus jim je rekel: »Kdor izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo.« Nato se je spet sklonil in pisal po tleh. Ko so to slišali, so drug za drugim odhajali, od najstarejših dalje. In ostal je sam in žena pred njim. Jezus se je vzravnal in ji rekel: »Kje so, žena? Te ni nihče obsódil?« Rekla je: »Nihče, Gospod.« In Jezus ji je dejal: »Tudi jaz te ne obsojam. Pojdi in odslej ne gréši več!« (Jn 8,1-11)

 Slika: Marcello Cerrato, www.qumran2.net


 

Oznanila

 

Dekanijski križev pot v Kočevskem Rogu

Za križev pot v Kočevskem Rogu ki bo danes, na tiho nedeljo, 3. 4., so še prosta mesta. Odhod avtobusa izpred cerkve v Železnikih bo ob 12.50 s povratkom do 20.00 ure.

 

Radijski misijon na Radiu Ognjišče

V nedeljo, 3. 4., se na Radiu Ognjišče začenja radijski misijon. Vabljeni k poslušanju.
V petek, 8. 4., bo spovedni dan. V škofjeloški dekaniji bo priložnost za spoved od jutra do večera pri kapucinih v Škofji Loki.

 

Velikonočno spovedovanje

Pri verouku bo spovedovanje v tem tednu od 4. do 8. 4.

V Železnikih bo spovedovanje v soboto, 9. 4., od 17. do 19. ure ter na veliki ponedeljek, torek in sredo pred sv. mašo.
Na Zalem Logu bo spovedovanje v nedeljo, 10. 4., po maši.
V Dražgošah bo spovedovanje v nedeljo, 10. 4., ob 7.30 uri in po maši.

 

Cvetna nedelja

Prihodnjo nedeljo, cvetno nedeljo, 10. 4., v spomin na Jezusov slovesni vhod v Jeruzalem blagoslavljamo zelenje in butarice. Blagoslovi zelenja bodo pri vseh nedeljskih mašah.
Ob 14. uri bomo v Železnikih pri sv. Frančišku molili križev pot.

 

Sestanek – prvo sveto obhajilo

Sestanek za starše prvoobhajancev iz Zalega Loga in iz Železnikov bo prihodnji ponedeljek,  11. aprila, ob 20. uri v cerkvi v Železnikih.

 

Molitev za mir

Povabljeni k molitvi za mir na svetu.

V Železnikih molimo rožni venec vsak dan v tednu pol ure pred vsako sv. mašo.
V Dražgošah in na Zalem Logu molimo rožni venec vsako nedeljo pol ure pred sv. mašo.

 

Oljčne vejice

Priporočamo, da pri izhodu vzamete oljčne vejice, ki smo tudi letos dobili preko škofije Koper in da darujete za obnovo Istrskih cerkva.

 

Prva sobota

(SOBOTA) Sedaj bomo pred Najsvetejšim skupaj zmolili litanije Matere Božje in posvetilno molitev Marijinemu brezmadežnemu Srcu. Večer se bo nadaljeval z molitvijo rožnega venca s premišljevanji v »binkoštni dvorani«, tihim češčenjem najsvetejšega in molitvijo brevirja do
22. ure. Medtem bo priložnost za sveto spoved.

Lk 15 1 3 11 32 565

Mlajši sin je vstal ter šel k očetu. Ko je bil še daleč, ga je oče zagledal in se ga usmilil; pritekel je, ga objel in poljubil. Sin mu je rekel: ›Oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin.‹ Oče pa je naróčil svojim služabnikom: ›Brž prinesite najboljše oblačilo in ga oblecite! Dajte mu prstan na roko in sandale na noge! Pripeljite pitano tele in ga zakôljite ter jejmo in se veselímo! Ta moj sin je bil namreč mrtev in je ožível; bil je izgubljen in je najden.‹ In začeli so se veseliti. (Lk 15,1-3.11-32)

Slika: Julian Garcia Mejia, www.qumran2.net


Oznanila

 

Prvi petek in prva sobota

V aprilu bova duhovnika bolnike in ostarele obiskala po domovih v petek, 1. 4. Kjer bi še na novo želeli obisk duhovnika na domu, sporočite v župnišče.
V Železnikih bo na prvi petek izpostavitev Najsvetejšega ob 18. uri. Ob 18:15 molimo rožni venec in litanije Srca Jezusovega ter  obnovimo  posvetitev Jezusu Kristusu Kralju.
V Železnikih bomo prvo soboto na fatimski način obhajali v soboto, 2. 4., po maši.
V Dražgošah in na Zalem Logu vsako nedeljo po prvem petku v mesecu povabljeni pol ure pred sv. mašo k molitvi rožnega venca in litanij pred Najsvetejšim.

 

Praznovanje velikega tedna – spremembe

Leta 2019 smo za velikonočno tridnevje zaradi pomanjkanja duhovnikov ostali brez stalne pomoči. Za blagoslove ognja in jedil na veliko soboto sva s kaplanom poskrbela sama, za obrede pa sta iz Ljubljane izmenjaje prihajala v Dražgoše g. nadškof in pomožni škof. 

Za v prihodnje pa je generalni vikar Franci Šuštar sporočil, da naj obrede s kaplanom vodiva sama in sicer v Železnikih vse dni, na soupravah pa naj jih obhajamo izmenjaje.

Tako bodo letos obredi velikega četrtka potekali na Zalem Logu in v Železnikih, obredi velikega petka v Dražgošah in Železnikih. Blagoslov ognja in jedil na veliko soboto bo v vseh treh župnijah, velikonočna vigilija bo na Zalem Logu in v Železnikih. Velikonočne maše z vstajenjskimi procesijami pa bodo v vseh treh župnijah.

 

Dekanijski križev pot v Kočevskem Rogu

Povabljeni k prijavi na dekanijski križev pot v Kočevski Rog, ki bo na tiho nedeljo, 3. 4. 2022. Odhod avtobusa izpred cerkve v Železnikih bo ob 12.50 s povratkom do 20.00 ure. Prijave zbiramo še danes, do nedelje, 27. 3. Prispevek za prevoz je 10€.

 

Molitev za mir

Na praznik Gospodovega oznanjenja Mariji smo se odzvali papeževi prošnji, naj vsi škofje duhovniki in verniki skupaj z njim posvetimo sebe in vse človeštvo Marijinemu brezmadežnemu Srcu s posebno omembo Ukrajine in Rusije. Posvetitev je zavestno dejanje, ki je celovito in trajno. Zato povabljeni, da vztrajamo v življenju iz posvetitve z rednim zakramentalnim življenjem in da tudi vztrajamo v molitvi za mir na svetu.

V Železnikih molimo rožni venec vsak dan v tednu pol ure pred vsako sv. mašo.
V Dražgošah in na Zalem Logu molimo rožni venec vsako nedeljo pol ure pred sv. mašo.

 

Molitev za birmance

Birmanci iz naših župnij prosijo za molitveno podporo v pripravi na sv. birmo. V košarici pri oltarju so listki z njihovimi imeni. Povabljeni, da jih vzamete in da jih vključite v svoje molite.

Lk 13 1 9 565

Jezus je povedal tole priliko: »Nekdo je imel v svojem vinogradu zasajeno smokvo. Prišel je iskat sad na njej, pa ga ni našel.
Rekel je svojemu vinogradniku: ›Glej, tri leta je že, kar hodim iskat sad na tej smokvi, pa ga ne najdem. Posekaj jo, čemú izčrpava zemljo?‹ Ta pa mu je odgovóril: ›Gospod, pústi jo še letos, da jo okopljem in ji pognojim. Morda bo napósled obrodila sad; če pa ne, jo boš posekal.‹« (Lk 13,1-9)

 Slika: Bernardette Lopez, www.qumran2.net


 

Oznanila

Pobožnost križevega pota

V Železnikih križev pot molimo vsak postni petek po maši.
Na Zalem Logu bomo molili evharistični križev prihodnjo nedeljo, 27. 3., pol ure pred sv. mašo.

 

Molitev za mir

Povabljeni, da se v občestvu naših župnij na Marijino priprošnjo združimo v molitvi rožnega venca za mir na svetu.
V Železnikih molimo vsak dan v tednu pol ure pred vsako sv. mašo.
V Dražgošah in na Zalem Logu molimo vsako nedeljo pol ure pred sv. mašo.

 

Dekanijski križev pot v Kočevskem Rogu

Povabljeni k prijavi na dekanijski križev pot v Kočevskem Rogu, ki bo na tiho nedeljo, 3. 4. 2022. Odhod avtobusa izpred cerkve v Železnikih bo ob 12.50 s povratkom do 20.00 ure. Prijave zbiramo do prihodnje nedelje, 27. 3. Prispevek za prevoz je 10€.

 

Zbiranje odpadnega papirja

Skavti bodo v soboto, 26. 3,  od 9. do 16. ure na trgu pred cerkvijo v Železnikih zbirali odpadni papir. Pred vhodom v cerkev bo v ta namen postavljen lesen zaboj.

 

Molitev za birmance

Birmanci iz naših župnij prosijo za molitveno podporo v pripravi na sv. birmo. V košarici pri oltarju so listki z njihovimi imeni. Povabljeni, da jih vzamete in da jih vključite v svoje molite.

 

Teden družine - praznik Gospodovega oznanjenja Mariji

Od sv. Jožefa, do praznika Gospodovega oznanjenja Mariji, 25. 3., obhajamo teden družine. Na praznik, v petek, 25. 3., bodo sv. maše v vseh treh župnijah:
v Dražgošah ob 17. uri,
na Zalem Logu ob 17. uri ter
v Železnikih ob 8. in 19. uri.

Na praznik bo papež Frančišek posvetil Rusijo in Ukrajino Marijinemu brezmadežnemu Srcu.
Devica Marija je fatimsko vidkinjo s. Lucijo po letu 1917 večkrat prosila, da naj bi spolnili, kar ji je zaupala. Marija pa prosi, da se posvetijo tudi vsi škofje, vsi duhovniki, vsi redovniki in vsi verniki. To je čas, ko se mora Cerkev zbrati v varnem zavetju njenega brezmadežnega Srca! Značilnost posvetitve je njena celovitost. Ko se posvetimo, se moramo posvetiti v celoti in za vedno. Občestvo naših župnij vztrajno hodi po poti posvetitve s spodbujanjem pobožnosti prvih petkov in prvih sobot.

(Sobota) Povabljeni, da se sedaj po maši še zadržite v cerkvi, saj je v okviru tedna družine za starše pripravljen kratek duhovni program. 

Lk 9 28 36 565 

Tisti čas je Jezus vzel s seboj Petra, Janeza in Jakoba in šel na goro môlit. Medtem ko je molil, se je videz njegovega obličja spreménil in njegova oblačila so belo sijala. In glej, dva moža sta se pogovarjala z njim; bila sta Mojzes in Elija. Prikazala sta se v veličastvu in govorila o njegovem odhôdu, ki ga bo dopolnil v Jeruzalemu…
Iz oblaka se je zaslišal glas: »Ta je moj Sin, moj Izvoljenec, njega poslúšajte!« (Lk 9,28-36)

Slika: Bernardette Lopez, www.qumran2.net

 


Oznanila

 

Pobožnost križevega pota

V Železnikih križev pot molimo vsak postni petek po maši.
V Dražgošah bomo molili evharistični križev prihodnjo nedeljo, 20. 3., po ure pred sv. mašo.

 

Molitev za mir na svetu

Povabljeni, da se v občestvu naših župnij  združimo v molitvi rožnega venca.
V Železnikih vsak dan v tednu pol ure pred vsako sv. mašo.
V Dražgošah in Zalem Logu vsako nedeljo pol ure pred sv. mašo.

 

Teden družine

V soboto, 19. 3., na praznik sv. Jožefa se začne teden družine. Sv. maše bodo v vseh treh župnijah:

v Dražgošah ob 8. uri,
na Zalem Logu ob 9. uri,
v Železnikih ob 7. in 19. uri.

V Železnikih bo po maši ob 19. uri v okviru tedna družine pripravljen kratek duhovni program. 

 

Priprava na krščanski zakon

Škofijski urad za družino je pripravil zloženko z informacijami in s termini priprav na zakon v letošnjem letu.
Več informacij je v zloženki na mizici za tisk in na spletni strani škofijskega urada za družino.

 

Dekanijski križev pot v Kočevskem Rogu

V okviru dekanije Škofja Loka bomo na tiho nedeljo, 3. 4. 2022, popoldan poromali v Kočevski Rog na križev pot. Odhod avtobusa izpred cerkve v Železnikih bo ob 12.50 s povratkom do 20.00 ure. Prijave zbiramo do nedelje, 27. 3. Prispevek za prevoz je 10€.

 

Magdalena Gornik

Ob začetku škofijskega postopka za beatifikacijo Magdalene Gornik povabljeni k molitvi za njeno beatifikacijo. Na mizici za tisk so na voljo knjižice z molitveno devetdnevnico. Več informacij o Magdaleni Gornik najdete na spletni strani: magdalenagornik.com. Leta 2018 smo z občestvom naših župnij romali po njenih poteh, zato nam je ta svetniška kandidatinja še posebej blizu.

 

Pomoč trpečim v Ukrajini

Slovenska Karitas je pred dnevi začela z akcijo zbiranja sredstev za humanitarno pomoč trpečim v Ukrajini. Več informacij je na plakatu, zadaj pod korom pa so na voljo položnice za darovanje v ta namen. Aktualne informacije so na voljo na spletni strani Slovenske Karitas.

 

Papeška nedelja

Ob obletnici izvolitve papeža Frančiška obhajamo papeško nedeljo. Povabljeni, da sedaj skupaj zmolimo zanj in na koncu zapojemo zahvalno pesem: Očenaš … Zdrava Marija … Slava Očetu … Tebe Boga hvalimo!

Lk 4 1 13 565 

Nato je hudič Jezusa povedel gor, mu v hipu pokazal vsa kraljestva sveta in mu rekel: »Tebi bom dal vso to oblast in njihovo slavo, kajti meni je izročena in lahko jo dam, komur hočem. Če torej predme padeš in me moliš, bo vsa tvoja.« Jezus mu je odgovóril: »Pisano je: Gospoda, svojega Boga, môli in njemu samemu služi!«
(Lk 4,1-13)

 Slika: Bernardette Lopez, www.qumran2.net

 


 

Oznanila

 

Molitev za mir na svetu

Povabljeni, da se v občestvu naših župnij  združimo v molitvi rožnega venca.
V Železnikih vsak dan v tednu pol ure pred vsako sv. mašo.
V Dražgošah in Zalem Logu vsako nedeljo pol ure pred sv. mašo.

 

Pobožnost križevega pota

V Železnikih bomo križev pot molili vsak postni petek po maši.
Na soupravah bomo molili evharistični križev pot pred Najsvetejšim V Dražgošah v nedeljo, 20. 3., in na Zalem Logu v nedeljo, 27. 3. pred mašo.

 

Zbiramo za Ukrajino

Ta teden je Župnijska Karitas Železniki zbirala materialno pomoč za Ukrajino, zbralo se je za 6 palet robe. Iz Slovenske Karitas pa so nas obvestili, da bo zbrana pomoč v torek že na poti v Ukrajino.

 

Prva sobota

(SOBOTA) Sedaj bomo pred Najsvetejšim skupaj zmolili litanije Matere Božje in posvetilno molitev Marijinemu brezmadežnemu Srcu. Večer se bo nadaljeval z molitvijo rožnega venca s premišljevanji v »binkoštni dvorani«, tihim češčenjem najsvetejšega in molitvijo brevirja do
22. ure. Medtem bo priložnost za sveto spoved.

Lk 6 39 45 565

Tisti čas je Jezus povedal učencem tole priliko: »Mar more slepi voditi slepega? Ali ne bosta oba padla v jamo? … Kaj vendar gledaš iver v očesu svojega brata, bruna v svojem očesu pa ne opaziš? Kako moreš reči svojemu bratu: ›Pústi, brat, da vzamem iver, ki je v tvojem očesu,‹ če sam ne vidiš bruna v svojem očesu? Hinavec, odstrani najprej bruno iz svojega očesa in potem boš videl, da lahko odstraniš tudi iver iz očesa svojega brata. … « (Lk 6,39-45)

Slika: Marcello Cerrato, www.qumran2.net


 

Oznanila

 

Pepelnična sreda in postni čas

S pepelnično sredo, 2. 3., začnemo 40‑dnevni postni čas v pripravi na velikonočne praznike. Sv. maše bodo v vseh treh župnijah.

Štiridesetdnevni čas pokore in spreobrnjenja začnimo z obredom pepeljenja. Pepel je znamenje minljivosti, smrti, pa tudi človekove krhkosti, saj se tudi on spremeni v prah in pepel. Vernemu človeku je pepel tudi znamenje pokore in prenovitve. Kakor ogenj »prenovi« nekaj v pepel, tako naj bi se človek s pokoro prenovil v novega človeka.

 

Pepelnica – dan molitve in posta za mir

Papež Frančišek je znova vse ljudi spodbudil k molitvi in postu za mir. »Vabim vse, naj pepelnično sredo namenijo dnevu posta za mir. Vernike na poseben način spodbujam, naj se ta dan intenzivno posvetijo molitvi in postu. Kraljica miru naj obvaruje svet pred norostjo vojne.«  V vseh treh župnijah bomo v sredo, 2. 3.,  pol ure pred mašami molili rožni venec za mir.

 

Molitev za mir na svetu

Na samo na pepelnico, temveč še naprej povabljeni, da se v občestvu naših župnij  združimo v molitvi rožnega venca.
V Železnikih vse dni v tednu pol ure pred vsako sv. mašo.
Na soupravah Dražgoše in Zali Log pa vsako nedeljo pol ure pred sv. mašo.

 

Pobožnost križevega pota in sv. maša

V Železnikih bomo križev pot molili vsak postni petek po maši.
Na soupravah bomo molili evharistični križev pot pred Najsvetejšim V Dražgošah v nedeljo, 20. 3., in na Zalem Logu v nedeljo, 27. 3. pred mašo.

 

Postna postava za postni čas 2022

Strogi post na pepelnično sredo, 2. 3., in na veliki petek, 15. 4. Takrat se le enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi.

Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta. Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu.  Izven postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakšnim drugim dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega.

Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta dalje. Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek ali kakšna slovesnost v družini (poroka, pogreb ...), post in zdržek odpadeta.

 

Vabila in spodbude za postni čas

Post nas nagovarja k poglobitvi našega odnosa z Bogom, k odpovedi in sočutju z ljudmi v stiskah. Slovenska Karitas je za letošnji post pripravila štiri povabila: 1. preventivno spodbudo 40 dni brez alkohola; 2. dobrodelno akcijo za pomoč na območjih JV Evrope; 3. vabilo k poglobitvi postnega časa; 4. postna kocka s spodbudo – Eno dobo delo na dan. Vsi otroci bodo pri verouku za izdelavo postne kocke prejeli predlogo.

 

Pobožnost križevega pota in sv. maša

V Železnikih bomo križev pot molili vsak postni petek po maši. Na soupravah bomo molili evharistični križev pot pred Najsvetejšim V Dražgošah v nedeljo, 20. 3., in na Zalem Logu v nedeljo, 27. 3. pred mašo.

Sveta maša je vrhunec, h kateremu teži delovanje Cerkve in hkrati vir, iz katerega izvira vsa njena moč. Duhovno življenje vernih pa ne obstaja samo v sodelovanju pri sveti maši, ampak se hrani tudi iz pobožnosti krščanskega ljudstva. Te pobožnosti pa naj  iz svete maše izvirajo in ljudstvo k njej vodijo, kajti sveta maša je že po svoji naravi daleč odličnejša od njih.

Za naše življenje v Kristusu, so zakramentalna dejanja (sv. maša, obhajilo, spoved, …) nekaj nujnega, razne oblike ljudske pobožnosti (rožni venec, litanije, križev pot, …) pa so dane na izbiro. Izjemen dokaz za to je zapoved obvezne udeležbe pri nedeljski maši, medtem ko nikoli ni bilo nikakršne obveznosti glede ljudskih pobožnosti, pa naj so jih še tako širili in priporočali.

Skrb Cerkve je, da svete maše ne bi nadomeščali z udeležbo pri pobožnosti.

Direktorij za ljudske pobožnosti in bogoslužje, CD 102, Ljubljana 2003

Ob splošnem upadanju obiska sv. maše je velika želja, da bi se med katoliške vernike najprej vrnilo zavedanje nujnosti življenja iz zakramentov (sv. maša, spoved, obhajilo …), da bi nato lahko svoje duhovno življenje dodatno hranili s pobožnostmi, ki jih cerkev vneto priporoča (rožni venec, litanije, križev pot, romanja, procesije, … )

Zato bomo v postnem času z veroučenci pobožnost križevega pota molili pri veroučnih urah, družine pa spodbujamo, da obnovijo oziroma še utrdijo povezanost s Kristusom z redno udeležbo pri sv. maši.

 

Prvi petek in prva sobota

V marcu bova duhovnika bolnike in ostarele obiskala po domovih v petek, 4. 3. Kjer bi še na novo želeli obisk duhovnika na domu, sporočite v župnišče.

V Železnikih bo na prvi petek izpostavitev Najsvetejšega ob 18. uri. Ob 18:15 molimo rožni venec in litanije Srca Jezusovega ter  obnovimo  posvetitev Jezusu Kristusu Kralju. Možnost za sv. spoved bo od 18. do 19.30 ure. K sv. spovedi za opravljanje prvih petkov oz. prvih sobot lahko pristopite ves teden pred tem.

V Železnikih bomo prvo od petih prvih sobot na fatimski način obhajali v soboto, 5. 3., po maši. Molili bomo litanije Matere Božje in obnovili posvetitev Marijinemu brezmadežnemu Srcu. Večer bomo nadaljevali z molitvijo rožnega venca s premišljevanji v »binkoštni dvorani«, tihim češčenjem Najsvetejšega in molitvijo brevirja do 22. ure. Medtem bo priložnost za sv. spoved.

V Dražgošah in na Zalem Logu vsako nedeljo po prvem petku v mesecu povabljeni pol ure pred sv. mašo k molitvi rožnega venca in litanij pred Najsvetejšim.

 

Lk 6 27 38 565

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem:
»Vam pa, ki poslušate, pravim: Ljubíte svoje sovražnike, delajte dobro tistim, ki vas sovražijo.
Blagoslavljajte tiste, ki vas preklinjajo, in molíte za tiste, ki grdo ravnajo z vami. …  
Ne sodíte in ne boste sojeni. Ne obsojajte in ne boste obsojeni.
Odpuščajte in vam bo odpuščeno. Dajajte in se vam bo dalo;
dobro, potlačeno, potreseno in zvrhano mero vam bodo nasuli v naročje.
S kakršno mero namreč merite, s takšno se vam bo odmerilo.« (Lk 6,27-38)

 

Slika: Bernardette Lopez, www.qumran2.net


 

Oznanila

 Zimske počitnice

Od 21. 2. do 25. 2. ni verouka.

V Občestvu je za sredo, 23. 2., in četrtek, 24. 2., pri razporedu sv. maš napaka, saj bodo v tem tednu od ponedeljka do četrtka vse sv. maše samo v Železnikih in ne tudi na so upravah, kot je za 23. in 24. 2. napačno zapisano.

Uradne ure v župnijski pisarni pa bodo v času počitnic zvečer po maši.

Go to top