drva

 

Spoštovani! 

Karitas ima tudi letos na voljo nekaj denarnih sredstev za plačilo ogrevanja  za letošnjo zimo (2023/24).

Pomoč je namenjena družinam in posameznikom pri nakupu kurjave oz. ogrevanja in sicer drv, olja, plina ter izjemoma bele tehnike. Plačali bomo del stroškov za ogrevanje, račun za drva ali položnico za stroške ogrevanja (ločeno od drugih stroškov). Elektrike akcija ne krije.

Neplačano položnico dodajte prošnji. Prednost imate tisti, ki v prejšnjih letih pomoči še niste prejeli. Če imate ogrevanje na skupni položnici z drugimi stroški, se ne more upoštevati v tej akciji. Odobrena pomoč naj bi se porabila v dveh mesecih.

 

Če ste v stiski:

 •  napišite  osebno prošnjo, v kateri opišite svojo situacijo ter katero vrsto ogrevanja imate: drva, kurilno olje, toplovod, drugo….(naslov, telefon, e-mail, datum, podpis…)
 • napišite vse podatke družinskih članov: ime, priimek, roj. datum
 • podpišite priloženo izjavo o varstvu osebnih podatkov

 

PRILOŽITE:

 • zadnja plačilna lista ali odrezek od pokojnine, za vse člane družine
 • zadnji trije bančni izpiski, za vse člane, ki imajo trr
 • odločba o socialni pomoči
 • odločba o otroškem dodatku
 • odločbo o varstvenem dodatku
 • potrdilo o nadomestilu za brezposelnost
 • katastrski dohodek:
 • potrdilo o nadomestilu za čas bolniške

 

Vse skupaj, najkasneje do 30.9.2023, pošljite na naslov Župnijska Karitas Železniki, Trnje 23, 4228 ŽELEZNIKI ali oddajte v župnišču.  V obravnavo, ki  je predvidena  v novembru, bomo poslali samo pravočasno prejete in popolne prošnje.

 

Če veste še za koga, ki bi potreboval pomoč pri nakupu kurjave, mu lahko posredujte ta navodila!

Lepo vas pozdravljamo!

ŽK ŽELEZNIKI

 

 

Mt 18 21 35

Tisti čas je Peter pristopil k Jezusu in mu rekel: »Gospod, kólikokrat naj odpustim svojemu bratu, če greši zoper mene? Do sedemkrat?« Jezus mu je dejal: »Ne pravim ti do sedemkrat, ampak do sedemdesetkrat sedemkrat… « (Mt 18,21-35)


Slika:
Nicoletta Bertelle, www.qumran2.net


 

Oznanila

 

Obletnica poplav (18. 9. 2007)

Na današnjo nedeljo obhajamo s sv. mašo v zahvalo in priprošnjo za odvrnitev od poplav in blagoslov pri obnovitvenih delih.

Molili bomo za žrtve poplav, za vse dobrotnike, ki so pomagali pri odpravljanju posledic, ter za blagoslov pri obsežnih gradbenih delih, ki potekajo za zagotovitev protipoplavne varnosti.

 

Začetek verouka

Začetek verouka bo od 18. 9. dalje. Prvo veroučno uro otroci vrnejo spričevala.

Dobili bodo liturgični zvezek, delovni zvezek oz. učbenik (kdor ga še nima), poravnali prispevek.

Otroci od 4. r. dalje bodo pristopili k spovedi. V Dražgošah bo spoved za 4. razred prihodnjo sredo, 27. 9., ob 16. uri.

 

Peš romanje na Brezje

Za peš romanje na Brezje, ki bo prihodnjo soboto, 23. 9., bo odhod bo izpred nekdanje trgovine v Dražgošah ob 5.30 uri. Ker je trenutno gozdna pot iz Jamnika do Lipnice neprehodna, se nam bo zato pot nekoliko podaljšala in bo hoje predvidoma 4h30 s postanki.

Organiziran je tudi avtobusni prevoz. Odhod avtobusa izpred cerkve v Železnikih bo ob 8. uri,

Na Brezjah bo sv. maša v cerkvi ob 11. uri. Povratek bo z avtobusom predvidoma ob 12.30 uri.

Prijave za avtobus v obe smeri ali samo za povratek zbiramo v župnišču do srede, 20. 9.

Tudi letos se nam bodo pridružili veroučenci 9. r. v pripravi na prejem zakramenta sv. birme.

Povabljeni, da skupaj podpremo naše birmance na njihovi poti vere in da molimo tudi za nove duhovne poklice.

 

Blagoslov otrok, staršev in vzgojiteljev

Prihodnjo, Slomškovo nedeljo, 24. 9., bo ob začetku novega pastoralnega leta pri vseh mašah blagoslov otrok, dijakov, študentov, staršev, vzgojiteljev ter njihovih šolskih, študijskih in veroučnih potrebščin.

 

Nedelja svetniških kandidatov v ljubljanski metropoliji

Danes obhajamo tudi nedeljo svetniških kandidatov ljubljanske metropolije. Ob 15. uri bo v župnijski cerkvi v Sodražici molitvena ura. Sledilo bo somaševanje, ki mu bo predsedoval ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore.

Po končani sveti maši bo v cerkvi še kratka predstavitev beatifikacijskih postopkov. Svetniški kandidati so: Nadškof Anton Vovk, škof Janez Frančišek Gnidovec, škof Friderik Baraga (ang.), profesor Anton Strle, duhovnik Andrej Majcen in Magdalena Gornik. V ospredju praznovanja bo lik Božje služabnice Magdalene Gornik.

Mt 18 15 20 565

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »… Ako se na zemlji dva izmed vas zedinita v kateri koli prošnji, jima bo vse storil moj Oče, ki je v nebesih. Kajti, kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi.« (Mt 18,15-20)

Slika: Marcello Cerrato, www.qumran2.net


 

 

Oznanila

 

Srečanja animatorjev in mladih po birmi

(SOBOTA) Prvo srečanje v novem šolskem letu bo v soboto, 9. 9., ob 19. uri v Železnikih. Po sv. maši bomo nadaljevali s srečanjem v župnišču. Povabljeni letošnji animatorji in tudi drugi mladi po birmi, ki bi se nam želeli pridružiti.

 

Stična mladih 2023

Srečanje mladih v Stični bo letos potekalo v soboto, 16. 9., pod geslom Kdo praviš da sem (2 Kor 5,17-21). Vse informacije o festivalu prejmete na spletni strani sticna.net. Prijavite se pri g. župniku do nedelje, 10. 9.

 

Žegnanje za Zali Log

Na današnjo nedeljo po malem šmarnu obhajamo žegnanje za Zali Log. Hvala za darove, ki ste jih pri ofru namenili za cerkev na Zalem Logu.

 

Obletnica poplav (18. 9. 2007)

17. 9., v nedeljo pred obletnico bo ob 10. uri v župnijski cerkvi v Železnikih sv. maša v zahvalo in priprošnjo za odvrnitev od poplav in blagoslov pri obnovitvenih delih.

Molili bomo za žrtve poplav, za vse dobrotnike, ki so pomagali pri odpravljanju posledic, ter za blagoslov pri obsežnih gradbenih delih, ki potekajo za zagotovitev protipoplavne varnosti.

 

Peš romanje na Brezje

Za peš romanje na Brezje, ki bo v soboto, 23. 9., že zbiramo prijave za avtobus v obe smeri ali samo za povratek.

Povabljeni, da skupaj podpremo naše birmance na njihovi poti vere in da molimo tudi za nove duhovne poklice.

 

Oklic

(Zali Log) Krščanski zakon želita skleniti

ženin Jure Magajne in nevesta Barbara Demšar.
Oklic je na oglasni tabli. Novoporočenca priporočamo v molitev.

 

Nedelja mladih

Danes, na nedeljo pred srečanjem mladih v Stični, obhajamo nedeljo mladih ter hkrati vstopamo v obhajanje tedna mladih, ki se zaključi prihodnjo soboto s srečanjem v Stični. Skupaj molimo za vse mlade:

Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo. In prenovil boš obličje zemlje.

Molimo. Bog, naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav, in vselej radi sprejemali njegove spodbude. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Mt 1621 27 565

Tedaj je Jezus rekel svojim učencem: »Če hoče kdo hoditi za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče rešíti svoje življenje, ga bo izgubil; kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. Kaj namreč koristi človeku, če si ves svet pridobi, svoje življenje pa zapravi? Ali kaj bo dal človek v zameno za svoje življenje?« (Mt 16,21-27)

 

Slika: Marcello Cerrato, www.qumran2.net


 

 

Oznanila

Ob smrti +Jelke Logar so Mežnarjevi darovali za cerkev v Železnikih. Hvala za vaše darove.

Ob ponedeljkih v Železnikih ni sv. maše. Ob 18.30 bo v cerkvi molitev rožnega venca.

 

Brezje – molitveni dan za duhovne poklice

Letošnji molitveni dan za duhovne poklice bo potekal v soboto, 9. 9., na Brezjah pod geslom Poklicani, da bi živeli«. Program: 9.00 rožni venec in molitvena ura za duhovne poklice; 10.00 sveta maša.

Peš romanje na Brezje iz našega občestva bo letos v soboto, 23. 9.

 

Srečanja animatorjev in mladih po birmi

Letošnji animatorji in tudi drugi mladi po birmi povabljeni na prvo srečanje v novem šolskem letu, ki bo v soboto, 9. 9., ob 19. uri v Železnikih. Začeli bomo s sv. mašo v cerkvi in po njej nadaljevali s srečanjem v župnišču.

 

»Smn« za Zali Log

V nedeljo, 10. 9., bo ob 10. uri na Zalem Logu »smn« za Zali Log. Pri maši povabljeni k  ofru za Zali Log.

 

Stična mladih 2023

Srečanje mladih v Stični bo letos potekalo v soboto, 16. 9., pod geslom Kdo praviš da sem (2 Kor 5,17-21). Vse informacije o festivalu prejmete na spletni strani sticna.net. Prijavite se pri g. župniku do nedelje, 10. 9.

 

Verouk 2023/2024

Začetek verouka bo od 18. 9. dalje. Prvo veroučno uro otroci vrnejo spričevala.

 

Oklic

(Dražgoše) Krščanski zakon želita skleniti

ženin Darko Čemažar in nevesta Urša Benedik.
ter
ženin Tine Habjan in nevesta Ana Lušina.

Oklica sta na oglasni tabli. Novoporočenca priporočamo v molitev.

Vpis

Obvezen vpis k verouku za učence 1. razreda iz celotnega občestva bo bo v petek, 1. 9., od 9. do 11. ure in po maši v župnišču v Železnikih. K vpisu prinesite družinsko knjižico ali krstni list ali potrdilo o krstu otroka.

 

Urnik in seznam veroučencev po skupinah

Veroučni urnik in seznam veroučencev po skupinah je, objavljen na oglasni tabli in na tej povezavi (Urnik in seznam). Usklajen je s šolskim in upošteva tudi udeležbo na izbirnih predmetih. Začetek verouka je v tednu od 18. 9. 2023 dalje.

Tudi letos smo veroučence od 2. do 9. razreda že razdelili v skupine.  Vpis zanje ni potreben. Objavljen je skupaj z urnikom.

 

Menjava skupin

Morebitne menjave skupin si prosim, uredite sami. Novo izbrano skupino, ter osebo s katero se je zamenjal pa čimprej pisno sporočite katehetu (najkasneje do srede, 13. 9.). Enostranska prehajanja veroučencev v skupinah niso mogoča.

 

Veroučno gradivo in katehetski prispevek

Podrobno o vpisu, morebitnih menjavah skupin, učbenikih in katehetskem prispevku je objavljeno v katehetskem dopisu 2023/2024.

 

Veroučni red

Z vpisom k verouku sprejemate splošni veroučni red, ki je objavljen na tej povezavi (Veroučni red).

Mt 16 13 20 565

Jezus je dejal Petru: »… Ti si Peter, Skala, in na tej skali bom sezidal svojo Cerkev in peklenska vrata je ne bodo premagala. Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva; kar koli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih; in kar koli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih.« (Mt 16,13-20)

Slika: El Greco, Sv. Peter - Skala, https://www.wga.hu/


 

 

Oznanila

Magnificat – brezplačen izvod

Založba Družina ob deseti obletnici izhajanja bogoslužne-molitvene revije Magnificat ponuja naročilo brezplačnega izvoda. Naročite ga po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali na tel.: 01/360-28-28.

 

Mašni nameni in bralci beril

Glasilo Občestvo bo za mesec september izšlo do prihodnje nedelje, zato so mašni nameni do nedelje, 3. 9. 2023, objavljeni v oznanilih.

2023 09 01

 

Obisk bolnikov in ostarelih

Obisk bolnikov in ostarelih po domovih bo že  v četrtek, 31. 8. Kjer bi še na novo želeli obisk duhovnika na domu, sporočite v župnišče.

 

Verouk 2023/2024

1. razred – Obvezen vpis k verouku za učence 1. r. iz vsega občestva bo v petek, 1. 9., od 9. do 11. ure in po večerni sv. maši v župnišču v Železnikih. K vpisu prinesite družinsko knjižico ali potrdilo o krstu otroka.

2. do 9. razred – Veroučence bomo tudi letos sami razdelili v skupine. Urnik, poimenski seznam, informacije o vpisu, učbenikih in katehetskem prispevku bo objavljeno do četrtka, 31. 8., na oglasni tabli in spletni strani.

 

Prvi petek in prva sobota

V Železnikih bo na prvi petek izpostavitev Najsvetejšega ob 18. uri. Molitev bodo vodili bodoči birmanci, ki bodo v pripravi na birmo obhajali devet prvih petkov s sv. spovedjo in sv. obhajilom.

Molili bomo rožni venec in litanije Srca Jezusovega ter  obnovili  posvetitev Jezusu Kristusu Kralju. Pred sv. mašo in med njo bo spovedoval tudi eden od br. kapucinov.

K sv. spovedi za opravljanje prvih petkov oz. prvih sobot lahko pristopite ves teden pred tem.

Prvo soboto bomo obhajali 2. 8. Pol ure pred sv. mašo bo molitev rožnega venca pred Najsvetejšim. Medtem bo priložnost za sv. spoved. Po maši bomo molili litanije in obnovili posvetitev Marijinemu brezmadežnemu Srcu. Večer bomo nadaljevali z molitvijo brevirja do 21. ure. 

 

Oklic

(Dražgoše) Krščanski zakon želita skleniti ženin Matej Kavčič in nevesta Sabina Lotrič.
Oklic je na oglasni tabli. Novoporočenca priporočamo v molitev.

Mt 15 21 28 565

Tisti čas se je Jezus umaknil v tirsko in sidónsko pokrajino. In glej, prišla je kánaanska žena iz tistih krajev in vpila: »Gospod, Davidov sin, usmili se me! Mojo hčer zelo mučijo hudobni duhovi.« Vendar ji ni odgovóril niti besede. Tedaj so pristopili njegovi učenci in ga prosili: »Odpravi jo, ker vpije za nami.« Odgovóril je in dejal: »Poslan sem le k izgubljenim ovcam Izraelove hiše.« Prišla je, padla predenj in rekla: »Gospod, pomagaj mi!« Odgovóril ji je in dejal: »Ni lepo jemati kruh otrokom in ga metati psom.« Ona pa je rekla: »Tako je, Gospod, pa vendar tudi psički jedo od drobtinic, ki padajo z mize njihovih gospodarjev.« Tedaj je Jezus odgovóril. Rekel ji je: »O žena, velika je tvoja vera! Zgodí naj se ti, kakor želiš!« In njena hči je ozdravela tisto uro. (Mt 15,21-28)

 

Slika: Marcello Cerrato, www.qumran2.net


 

 

Oznanila

Hvala za darove, ki ste jih ob smrti +Marjana Jelenca iz Dražgoš sosedje darovali za sv. mašo in za cerkev v Dražgošah.

 

Dobrodelni koncert Karitas in Radio Ognjišče

Karitas in Radio Ognjišče ob začetku šolskega in veroučnega leta vabita na dobrodelni koncert, na srečanje z Martinom Krpanom in Policijskim orkestrom, ki bo v Poletnem gledališču Studenec pri Domžalah v soboto, 2. septembra, ob 17. uri. Celotni izkupiček od vstopnic bodo namenili za šolske potrebščine za otroke s poplavljenih območij. Več na radio.ognjisce.si

krpan 2023 poplave

Mt 14 22 33 565Ob četrti nočni straži je Jezus hodil po jezeru in prišel k njim. Ko so ga učenci videli hoditi po jezeru, so se vznemirili in rekli: »Prikazen je.« Od strahu so zavpili. Jezus pa jim je takoj rekel: »Bodite pogumni! Jaz sem. Ne bojte se!« Peter mu je odgovóril in rekel: »Gospod, če si ti, mi ukaži, da pridem po vodi k tebi.« On mu je dejal: »Pridi!« In Peter je stopil iz čolna, hodil po vodi in šel k Jezusu. Ko pa je videl, da je veter močan, se je zbal. Začel se je potapljati in je zavpil: »Gospod, reši me!« Jezus je takoj iztegnil roko, ga prijel in mu dejal: »Malovernež, zakaj si podvómil?« In ko sta stopila v čoln, je veter ponehal. Oni pa, ki so bili v čolnu, so se mu poklonili do tal in rekli: »Resnično, ti si Božji Sin.« (Mt 14,22-33)

 

Slika: Bernardette Lopez, www.qumran2.net


 

Oznanila

Hvala za darove, ki ste jih danes pri ofru namenili za prizadete v neurjih. Zbrana sredstva bomo izročili Slovenski Karitas.

Svoj dar lahko neposredno nakažete na: Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana
TRR: SI56 0214 0001 5556 761, Namen: POMOČ NEURJE, Sklic: SI 00 624

Svoj dar pa lahko prispevate tudi z SMS sporočilom 
KARITAS5 na 1919 in prispevate 5 EUR ali 
KARITAS10 na 1919 in prispevate 10 EUR za prizadete v neurjih.

 

Veliki šmaren – devetdnevnica in praznik

Na praznik Marijinega vnebovzetja, 15.  8., bomo, kakor vsako leto, obnovili posvetitev slovenskega naroda Mariji. Na praznik se bomo pripravili z devetdnevnico, ki jo bomo začeli v nedeljo, 6. 8., z desetko rožnega venca Ki je tebe, Devica, v nebesa vzel. Kdor ne bo prihajal k maši, naj to desetko vsak dan zmoli doma.

V ponedeljek, 14. 8., na predvečer praznika župnijske zavetnice bo na Zalem Logu ob 19.30 uri slovesna sv. maša in po njej procesija z Marijinim kipom in litanijami po vasi.

Na praznik, 15. 8., bo sv. maša ob 8. uri v Železnikih in ob 10. uri na Zalem Logu.
Na Zalem Logu povabljeni k ofru, ki bo namenjen za cerkev na Zalem Logu.

V duhu povezovanja župnij lepo povabljeni za Zali Log.

 

znamenje pod zijavko  crop1Znamenje pod Zijavko

V tem tednu je bilo zaradi gradnje obvoznice v Železnikih začasno odstranjeno znamenje pod Zijavko.

Na istem mestu je nekdaj že stalo znamenje v spomin na žrtev snežnega plazu. V zavedanju koliko nevarnosti vsak dan »plazi« nad nas smo 20. novembra 2016, ob zaključku svetega leta usmiljenja, postavili in blagoslovili novo znamenje.

Postavili smo ga v zaupanju, da se s posvetitvijo presvetemu Jezusovemu Srcu in Marijinemu brezmadežnemu Srcu v telesnem in duhovnem smislu zaščitimo pred sodobnimi nevarnostmi.

Mt 17 1 9 1 565

Tisti čas je vzel Jezus s seboj Petra, Jakoba in njegovega brata Janeza in jih peljal posebej na visoko goro. Pred njimi se je spremenil: obraz se mu je zasvetil kot sonce in njegova oblačila so postala bela kot luč. In glej, prikazala sta se jim Mojzes in Elija in sta govorila z njim. Oglasil pa se je Peter in rekel Jezusu: »Gospod, dobro je, da smo tukaj; če hočeš, naredim tukaj tri šotore: tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.«  (Mt 17,1-9)

Slika: Bernardette Lopez, www.qumran2.net


 

Oznanila

Nedeljske in delavniške sv. maše so od 1. 8. 2023 dalje samo v Železnikih.
Nedeljske sv. maše so torej v Železnikih v soboto ob 19. uri ter v nedeljo ob 8. in 10. uri. 

Spremembe so natančno razložene v zadnjem Občestvu (št. 2023-8).
Pri nedeljskih sv. mašah pa bom še enkrat pojasnil okoliščine, ki so pripeljale do teh sprememb.

 

Zahvala

Hvala za dar, ki so ga ob smrti +Franca Šmida iz Železnikov namesto cvetja darovali za sv. maše sosedje, družine Bernik, Dolinšek in Rogerj ter za kapelico v Suši Janovcovi..

 

Veliki šmaren – devetdnevnica in praznik

Na praznik Marijinega vnebovzetja, 15.  8., bomo, kakor vsako leto, obnovili posvetitev slovenskega naroda Mariji. Na praznik se bomo pripravili z devetdnevnico, ki jo bomo začeli v nedeljo, 6. 8., z desetko rožnega venca Ki je tebe, Devica, v nebesa vzel. Kdor ne bo prihajal k maši oziroma ko na soupravah ni maše, naj to desetko vsak dan zmoli doma.

V ponedeljek, 14. 8., na predvečer praznika župnijske zavetnice bo na Zalem Logu ob 19.30 uri slovesna sv. maša in po njej procesija z Marijinim kipom in litanijami po vasi.

Na praznik, 15. 8., bo sv. maša ob 8. uri v Železnikih in ob 10. uri na Zalem Logu.
Na Zalem Logu povabljeni k ofru, ki bo namenjen za cerkev na Zalem Logu.

V duhu povezovanja župnij lepo povabljeni za Zali Log.

 

Oklic

(Železniki) Krščanski zakon želita skleniti ženin Franc Benjamin Demšar in nevesta Špela Čater.
Oklic je na oglasni tabli. Novoporočenca priporočamo v molitev.

 

Pomoč ob neurjih in poplavah

Slovenski škofje so v teh dneh zapisali, da smo kristjani povabljeni, "da stopimo skupaj, se povežemo v solidarnosti, se konkretno zavzamemo za vse ranljive ter za vse, ki so v strahu zaradi fizičnih nevarnosti; predvsem pa spet obudimo vero in zaupanje v Božjo bližino in pomoč."
Zato bomo imeli prihodnjo nedeljo, 13. 8., pri vseh mašah ofer za prizadete v neurjih. Zbrana sredstva bomo izročili Slovenski Karitas.
Vaša podpora v teh težkih časih je neprecenljiva.

Svoj dar lahko neposredno nakažete na:
Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana
TRR: SI56 0214 0001 5556 761
Namen: POMOČ NEURJE
Sklic: SI 00 624

Svoj prispevek pa lahko prispevate tudi z SMS sporočilom:
KARITAS5 na 1919 in prispevate 5 EUR ali 
KARITAS10 na 1919 in prispevate 10 EUR za prizadete v neurjih.

 

Prva sobota

(SOBOTA) V Železnikih danes obhajamo tudi prvo soboto v mesecu. Pol ure pred sv. mašo bo molitev rožnega venca pred Najsvetejšim. Medtem bo priložnost za sv. spoved. Po maši bomo molili litanije Matere Božje in obnovili posvetitev Marijinemu brezmadežnemu Srcu. Večer bomo nadaljevali z molitvijo brevirja do 21. ure.

Mt 13 44 52 565

Tisti čas je rekel Jezus množicam: »Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki ga je nekdo našel in spet skril. Od veselja nad njim je šel in prodal vse, kar je imel, in kupil tisto njivo. (Mt 13,44-52)  

Slika: Bernardette Lopez, www.qumran2.net


 

Spremembe v občestvu župnij Železniki, Zali Log in Dražgoše ob izgubi kaplana

V novem župnijskem listu OBČESTVO (Obcestvo_2023-08-www) je objavljen Okvirni pastoralni program v občestvu naših župnij ob izgubi kaplana 1. 8. 2023. Z njim je seznanjen g. nadškof Stanislav Zore. Bodite pozorni na spremembo urnika sv. maš.

Nedeljske in delavniške sv. maše bodo od 1. 8. dalje samo v Železnikih. Nedeljske sv. maše bodo torej v Železnikih v soboto ob 19. uri ter v nedeljo ob 8. in 10. uri. 

Poroke, krščevanje, pogrebne sv. maše in pogrebi pa bodo še vedno v vseh treh župnijah.

Vljudno vas prosim za razumevanje, potrpežljivost in molitev, da bomo sedaj skupaj na nov način iskali pot cerkve za občestvo naših župnij.

 

Oznanila

Bog vam povrni za darove, ki ste jih v zahvalo za srečno prevožene kilometre namenili za MIVA Slovenija. Iskrena zahvala v imenu naših misijonarjev.

 

Smn v Dražgošah za vas Pri Cerkvi

Danes je v Dražgošah »smn« za vas Pri Cerkvi. Hvala za darove, ki ste jih pri ofru namenili za cerkev.

 

Prvi petek in prva sobota

V avgustu bom bolnike in ostarele obiskal po domovih v petek, 4. 8. Kjer bi še na novo želeli obisk duhovnika na domu, sporočite v župnišče.

V Železnikih bo na prvi petek izpostavitev Najsvetejšega ob 18. uri. Ob 18:15 molimo rožni venec in litanije Srca Jezusovega ter  obnovimo  posvetitev Jezusu Kristusu Kralju. Možnost za sv. spoved bo od 18. ure daje.

V Železnikih bomo prvo soboto obhajali v soboto, 5. 8. Pol ure pred sv. mašo bo molitev rožnega venca pred Najsvetejšim. Medtem bo priložnost za sv. spoved. Po maši bomo molili litanije Matere Božje in obnovili posvetitev Marijinemu brezmadežnemu Srcu. Večer bomo nadaljevali z molitvijo brevirja do 21. ure.

 

Veliki šmaren – devetdnevnica in praznik

Na praznik Marijinega vnebovzetja, 15.  8., bomo, kakor vsako leto, obnovili posvetitev slovenskega naroda Mariji. Na praznik se bomo pripravili z devetdnevnico, ki jo bomo začeli v nedeljo, 6. 8., z desetko rožnega venca Ki je tebe, Devica, v nebesa vzel. Kdor ne bo prihajal k maši oziroma ko na soupravah ni maše, naj to desetko vsak dan zmoli doma.

V ponedeljek, 14. 8., na predvečer praznika župnijske zavetnice bo na Zalem Logu ob 19.30 uri slovesna sv. maša in po njej procesija z Marijinim kipom in litanijami po vasi. Sv. maša bo na Zalem Logu tudi na praznik, 15. 8., ob 10. uri. Pri obeh sv. mašah povabljeni k ofru za župnijo.

V duhu povezovanja župnij lepo povabljeni za Zali Log.

 

Oklic

(Zali Log) Krščanski zakon želita skleniti ženin Tomaž Tavčar in nevesta Špela Bernard.
Oklic je na oglasni tabli. Novoporočenca priporočamo v molitev.

Go to top