Jn 20 19 31 565

Čez osem dni so bili njegovi učenci spet notri in Tomaž z njimi. Jezus je prišel pri zaprtih vratih, stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« Potem je rekel Tomažu: »Polôži svoj prst sèm in poglej moje roke! Daj svojo roko in jo polôži v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren.« Tomaž mu je odgovóril in rekel: »Moj Gospod in moj Bog!« Jezus mu je rekel: »Ker si me videl, veruješ? Blagor tistim, ki niso videli, pa verujejo!« (Jn 20,19-31)

Slika: Bernardette Lopez, www.qumran2.net


 

Oznanila

V nedeljo, 16. aprila, bo ob 19. uri v cerkvi Brezmadežne (nekdanji nunski cerkvi) v Škofji Loki pobožnost POT LUČI in sklep devetnevnice k Božjemu usmiljenju.

 

Romarska maša v Suši

Na belo nedeljo, 16. 4, bo ob 9. uri pri Loretski Materi Božji v Suši romarska maša. Pred mašo bo molitev rožnega venca Božjega usmiljenja.

Zaradi obsežnega gradbišča pod Sušo sta parkirišče in pot pri kapelici treh kraljev zaprta. Za dostop do cerkve izberite katero od drugih poti: z Zalega Loga, od Davškega mostu ali z Jesenovca.

 

Verouk

Po končanih velikonočnih praznikih v tem tednu nadaljujemo z veroukom.

 

Sestanek – birma in prvo obhajilo

Sestanek za starše birmancev iz vseh treh župnij bo v ponedeljek, 17. 4., ob 20. uri v cerkvi v Železnikih.

Sestanek za starše prvoobhajancev iz Dražgoš in iz Železnikov bo v sredo, 19. 4., ob 20. uri v cerkvi v Železnikih.

 

Teden molitve za duhovne poklice

Prihodnjo nedeljo, 23. 4., obhajamo 3. velikonočno nedeljo in začetek tedna molitve za duhovne poklice.

 

Molitev za birmance in prvoobhajance

Ob koncu združimo molitve za naše birmance in prvoobhajance

Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo. In prenovil boš obličje zemlje.

Molimo. Bog, naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav, in vselej radi sprejemali njegove spodbude. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Mt 28 1 10 565

Po soboti, ko se je svital prvi dan tedna, sta prišli Marija Magdalena in druga Marija pogledat grob. In glej, nastal je močan potres, kajti Gospodov angel je prišel iz nebes. Pristopil je in odválil kamen ter sédel nanj. Videti je bil kakor blisk in njegovo oblačilo je bilo belo kakor sneg. Od strahu pred njim so stražarji vztrepetali in bili kakor mrtvi. Angel pa je nagovóril ženi:
»Ne bojta se! Vem, da iščeta Jezusa, križanega.
Ni ga tukaj. Vstal je, kakor je rekel! … «
(Mt 28,1-10)

 

Slika: Bernardette Lopez, www.qumran2.net


 

 

Vaša duhovnika vam voščiva
blagoslovljene velikonočne praznike Gospodovega vstajenja!

 

Oznanila

Hvala vsem, ki ste se v prazničnih dneh trudili za lepo velikonočno praznovanje.

Bog vam povrni tudi za darove, ki ste jih pri ofru namenili za župnijo.

Hvala za darove, ki ste jih ob smrti +Neže Kos iz Dražgoš sosedje darovali za sv. mašo in za cerkev v Dražgošah.

 

Velikonočni ponedeljek

Jutri na velikonočni ponedeljek je praznični dan. Svete maše bodo po nedeljskem razporedu.

 

Devetdnevnica Božjega usmiljenja

Radi pridite k bogoslužju tudi skozi teden, saj v Železnikih pred sv. mašo opravljamo devetdnevnico Božjega usmiljenja.

 

Bela nedelja

Prihodnjo nedeljo – belo nedeljo, 16. 4, bo ob 9. uri pri Loretski Materi Božji v Suši romarska maša. Pred mašo bo molitev rožnega venca Božjega usmiljenja.

 

Oklic: 

(Železniki) Krščanski zakon želita skleniti ženin Blaž Tomič in nevesta Anamarija Tomaševič.
Oklic je na oglasni tabli. Novoporočenca priporočamo v molitev.

 

Mt 26 14 27 66 565

Ko se je zvečerilo, je prišel bogat mož iz Arimatìje, Jožef po imenu, ki je bil tudi sam Jezusov učenec. Stopil je k Pilatu in prôsil za Jezusovo telo... Jožef je telo vzel, ga zavil v kos čistega platna in polóžil v svoj novi grob, ki ga je bil vsekal v skalo. K vhodu v grob je zaválil velik kamen in odšel. Bili pa sta tam Marija Magdalena in ona druga Marija in sta sedeli nasproti grobu. (Mt 26,14-27,66)

Slika: Bernardette Lopez, www.qumran2.net


 

Oznanila

Veliki teden

Cvetna nedelja

Na CVETNO NEDELJO, 2. 4., v spomin na Jezusov slovesni vhod v Jeruzalem blagoslavljamo zelenje in butarice. Blagoslovi zelenja bodo pri vseh nedeljskih mašah. V Dražgošah, na Zalem Logu in v Železnikih pri sv. maši ob 10. uri bo blagoslov pred cerkvijo.

V Dražgošah bo v torek, 4. 4., ob 16. uri generalno čiščenje cerkve pred veliko nočjo. Povabljeni!

Veliki četrtek

Na VELIKI ČETRTEK bo sv. maša v Dražgošah in v Železnikih ob 19. uri. Nato ste vabljeni k molitvi z Jezusom na Oljski gori. Nabirka velikega četrtka bo namenjena za župnijsko Karitas Železniki.

Veliki petek

Na VELIKI PETEK je strogi post. Ob 7. uri povabljeni v cerkev v Železnike k molitvi brevirja.

Ob 15. uri, ob uri Jezusove smrti, bomo z veroučenci pri sv. Frančišku molili križev pot. Pripravljajo ga veroučenci 8. r. iz Železnikov. Udeležijo naj se ga vsi veroučenci.

Z obredi velikega petka pričnemo na Zalem Logu in v Železnikih ob 19. uri. V Železnikih bomo na veliki petek pol ure pred obredi začeli z devetdnevnico Božjega usmiljenja. Molili jo bomo vsak dan pol ure pred sv. mašo vse do bele nedelje.

Po obredih velikega petka se bomo v cerkvi še zadržali v molitvi pred Božjim grobom.

Darovi, ki jih boste na veliki petek darovali v nabiralnik pri božjem grobu, bodo letos namenjeni žrtvam potresa v Siriji in Turčiji.

Velika sobota

BLAGOSLOV OGNJA IN VODE na veliko soboto.

6:00 – Železniki
7:00 – Dražgoše in Zali Log

 

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA v božjem grobu in BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL.

Na veliko soboto skozi dan poteka molitev ob božjemu grobu s češčenjem Najsvetejšega. Ob tem k blagoslovu prinesemo velikonočna jedila.

DRAŽGOŠE

14:30  molitev  v cerkvi
15:00  blagoslov jedil v cerkvi

 

ZALI LOG

10:00  molitev v cerkvi – Zali Log
10:30  blagoslov jedil v cerkvi

11:00   molitev v cerkvi – Martinj Vrh, Davča, Grapa, Potok
11:30  blagoslov jedil v cerkvi

 

ŽELEZNIKI

13:30  molitev v cerkvi – Otoki, Racovnik, Trnje, Na Kresu
14:00  blagoslov jedil v župnijski cerkvi

14:30  molitev v cerkvi – Na plavžu, Jesenovec, Dašnica
15:00  blagoslov jedil v župnijski cerkvi

15:30  molitev v cerkvi – Megušnica, Ojstri Vrh, Smoleva, Log
16:00  blagoslov jedil v župnijski cerkvi

 

Velikonočno praznovanje

Velikonočna vigilija

VELIKONOČNA VIGILIJA bo  v Dražgošah in v Železnikih ob 20. uri. Med prinašanjem velikonočne sveče v nerazsvetljeno cerkev ter med izpovedjo vere bodo ministranti z  velikonočno svečo prižgali vaše sveče, ki jih v ta namen prinesite s seboj.

Vstajenjska procesija

VSTAJENJSKA PROCESIJA in sv. maša se bo v Železnikih začela ob 6. uri, v Dražgošah ob 7.30 uri in na Zalem Logu ob 9. uri. Pri velikonočni vigiliji in pri vseh velikonočnih mašah bo ofer za župnijske potrebe. Že vnaprej Bog povrni!

V času praznikov ni uradnih ur. V nujnih primerih pokličite po telefonu ali se oglasite po sv. maši.

Ministrante prosimo za zanesljivo udeležbo na ministrantskih vajah, ki bodo potekale eno uro in pol pred obredi: na veliki četrtek in na veliki petek ob 17.30 in na veliko soboto ob 18.30 uri.

 

Verouk

Od 3. 4. do 14. 4. zaradi velikonočnih praznikov ne bo verouka. Udeležite se križevega pota na veliki petek, obredov velikega tedna in prazničnih sv. maš.

Jn 11 1 45 565

Jezus je bil v sebi spet ganjen in je šel h grobu. Bila je to votlina in pred njo je bil prislonjen kamen. Jezus je rekel: »Odstranite kamen!« … Odstranili so torej kamen; Jezus pa je vzdignil oči in rekel: »Oče, zahvaljujem se ti, ker si me uslišal. Vedel sem, da me vsělej uslišiš, toda zaradi množice, ki stoji okrog mene, sem rekel, da bi verovali, da si me ti poslal.«

In ko je to izrekel, je zaklical z močnim glasom: »Lazar, pridi ven!« In umrli je prišel ven. Noge in roke je imel povezane s povôji in njegov obraz je bil ovit s prtom. Jezus jim je rekel: »Razvežite ga in pustíte, naj gre!« Veliko Judov, ki so prišli k Mariji in videli, kaj je stóril, je začelo verovati vanj. (Jn 11,1-45)

 Slika: Bernardette Lopez, www.qumran2.net


 

 

Oznanila

 

Pobožnost križevega pota in rožnega venca

V Železnikih bomo v petek, 31. 3., molili križev pot po sv. maši.

V Dražgošah molimo žalostni del rožnega venca vsako postno nedeljo pol ure pred sv. mašo.

Na Zalem Logu molimo žalostni del rožnega venca vsako postno nedeljo pol ure pred sv. mašo.

 

Radijski misijon na Radiu Ognjišče

Ko se temelji reda podirajo - kaj more storiti pravični? (Ps 11, 3) Radijski misijon bo potekal od 26. 3. do 1. 4. S svojimi razmišljanji v osrednjih dnevnih govorih (ob 17.00) bo sodeloval upokojeni nadškof Marjan Turnšek.

Misijonski nagovori bodo vsak dan ob 11.15 in 17.00. Ponovitev bo vsak večer med 22. in 24. uro.  V petek, 31. 3., bo spovedni dan. V škofjeloški dekaniji bo priložnost za spoved od jutra do večera pri kapucinih v Škofji Loki. 

 

Velikonočno spovedovanje

Spovedovanje pred veliko nočjo bo:

Pri verouku od 27. do 31. 3.

V Železnikih: v soboto, 1. 4., od 18. do 19. ure ter na veliki ponedeljek, torek in sredo pred mašo.

V Dražgošah in na Zalem Logu: v nedeljo, 2. 4., pol ure pred mašo in po maši.

 

Obhajanje bolnikov in ostarelih po domovih

Pred veliko nočjo bova duhovnika bolnike in ostarele obiskala po domovih prihodnji petek, 31. 3. Kjer bi še na novo želeli obisk duhovnika na domu, sporočite v župnišče.

 

Veliki teden – Cvetna nedelja

Na cvetno nedeljo, 2. 4., v spomin na
Jezusov slovesni vhod v Jeruzalem blagoslavljamo zelenje in butarice. Blagoslovi zelenja bodo pri vseh nedeljskih mašah.

V Dražgošah, na Zalem Logu in v Železnikih pri sv. maši ob 10. uri bo blagoslov pred cerkvijo.

 

Oljčne vejice

Priporočamo, da pri izhodu vzamete oljčne vejice, ki smo tudi letos dobili preko škofije Koper in da darujete za obnovo Istrskih cerkva.

Jn 9 1 41 565

Tisti čas je šel Jezus iz templja in zagledal človeka, ki je bil slep od rojstva. Njegovi učenci so ga vprašali: »Učitelj, kdo je grešil, on ali njegovi starši, da se je rodil slep?« Jezus je odgovóril: »Ni grešil ne on ne njegovi starši, ampak na njem naj se razodénejo Božja dela. Dokler je dan, moramo opravljati dela tistega, ki me je poslal. Pride noč, ko nihče ne more delati. Dokler sem na svetu, sem luč sveta.« Ko je to izgovóril, je pljunil na tla in s slino narédil blato. Pomazal mu je z blatom oči in mu rekel: »Pojdi in se umij v vodnjaku Síloa!« (kar v prevodu pomeni Poslani). Odšel je torej in se umil. Ko se je vrnil, je videl. (Jn 9,1-41)

Slika: Bernardette Lopez, www.qumran2.net


 

Oznanila

Pred izidom novega Občestva lahko v tem tednu še oddate mašne namene za mesec april in za prihodnje mesece.

 

Pobožnost križevega pota in rožnega venca

V Železnikih bomo v petek, 24. 3., molili križev pot po sv. maši.

V Dražgošah molimo žalostni del rožnega venca vsako postno nedeljo pol ure pred sv. mašo.

Na Zalem Logu molimo žalostni del rožnega venca vsako postno nedeljo pol ure pred sv. mašo.

 

Teden družine

Od 18. do 25. 3. poteka Teden družine pod geslom »Mir se začne v družini«.

Na današnjo, 4. postno nedeljo, 19. 3., bomo ob 14. uri pri sv. Frančišku molili družinski križev pot. K udeležbi in sodelovanju povabljene cele družine!

 

Zbiranje odpadnega papirja

Skavti bodo v soboto, 25. 3,  na trgu pred cerkvijo v Železnikih zbirali odpadni papir.

 

Festival cvetnonedeljskih butar

TD Železniki vabi v soboto, 25. 3., od 10. do 16. ure v Kulturni dom Železniki na Festival cvetnonedeljskih butar.

 

Oljčne vejice

Kmetje po Slovenski Istri vsako leto velikodušno prispevajo in pripravijo obrezane oljčne vejice za uporabo na cvetno nedeljo. Hvaležni so tudi za vsak prispevek in dar, ki gre za obnovo istrskih cerkva. Oljčne vejice bomo prejeli prihodnjo - tiho nedeljo, 26. 3.

 

Dekanijski križev pot v Kočevskem Rogu

V okviru dekanije Škofja Loka bomo na tiho nedeljo, 26. 3., popoldan poromali v Kočevski Rog na križev pot. Odhod avtobusa izpred cerkve v Železnikih bo ob 12.45.
Prijave zbiramo do nedelje, 19. 3. Lepo povabljeni k prijavi in udeležbi!

 

Papeška nedelja

Ob obletnici izvolitve papeža Frančiška obhajamo papeško nedeljo. Povabljeni, da skupaj zmolimo zanj in v zahvala zapojemo zahvalno pesem:
Oče naš … , Zdrava Marija … , Slava Očetu … Tebe Boga hvalimo!

Jn 4 5 42 565

Žena je Jezusu dejala: »Gospod, vidim, da si prerok. Naši očetje so častili Boga na tej gori, vi pa pravite, da je kraj, kjer ga je treba častiti, v Jeruzalemu.« Jezus ji je rekel: »Veruj mi, žena, da pride ura, ko ne boste častili Očeta ne na tej gori ne v Jeruzalemu. Vi častite, česar ne poznate, mi pa častimo, kar poznamo, kajti odrešenje prihaja od Judov. Pride pa ura in je že zdaj, ko bodo pravi častilci častili Očeta v duhu in resnici. Prav takih častilcev si namreč želi Oče. Bog je duh, in tisti, ki ga častijo, ga morajo častiti v duhu in resnici.« Žena mu je dejala: »Vem, da pride Mesija (kar pomeni Maziljenec). Ko pride, nam bo vse oznanil.« Jezus ji je rekel: »Jaz sem, ki govorim s teboj.« (Jn 4,5-42)

 

 Slika: Bernardette Lopez, www.qumran2.net


 

Oznanila

 

Ministrantske vaje

Ministrantske vaje bodo:

v Železnikih v soboto, 11. marca, ob 17.45,
v Dražgošah v nedeljo, 12. marca, po sv. maši,
na Zalem Logu v nedeljo, 12. marca, po sv. maši.

 

Pobožnost križevega pota in rožnega venca

V Železnikih bomo v petek, 17. 3., molili križev pot po sv. maši.

V Dražgošah molimo žalostni del rožnega venca vsako postno nedeljo pol ure pred sv. mašo.

Na Zalem Logu molimo žalostni del rožnega venca vsako postno nedeljo pol ure pred sv. mašo.

 

Teden družine

Od 18. do 25. 3. bo potekal Teden družine pod geslom »Mir se začne v družini«. Prihodnjo nedeljo, 19. 3., bomo ob 14. uri pri sv. Frančišku molili družinski križev pot. Povabljene cele družine!

 

Dekanijski križev pot v Kočevskem Rogu

V okviru dekanije Škofja Loka bomo na tiho nedeljo, 26. 3., popoldan poromali v Kočevski Rog na križev pot.

Odhod avtobusa izpred cerkve v Železnikih bo ob 12.45. Križev pot pričnemo ob 15. uri. Ob povratku se bomo ustavili v župniji Kočevska Reka. V Železnike se vrnemo do 20.30 ure.
Prijave zbiramo do prihodnje nedelje, 19. 3. Lepo povabljeni k prijavi!

 

Dnevi Škofjeloškega pasijona

Vabljeni na Dneve Škofjeloškega pasijona 2023, ki potekajo do 22. 4. 2023.

Program dogodkov je objavljen na spletni strani Škofjeloškega pasijona: https://www.pasijon.si/dnevi-skofjeloskega-pasijona-2023/.

Mt 17 1 9 565

Ko je Peter še govóril, jih je obsenčil svêtel oblak, in glej, glas iz oblaka je rekel: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje; njega poslušajte!« Ko so učenci to zaslišali, so padli na obraz in se zelo prestrašili.

In Jezus je pristopil, se jih dotaknil in rekel: »Vstanite in ne bojte se!« Ko pa so povzdignili oči, niso videli nikogar razen Jezusa samega. In medtem ko so šli z gore, jim je Jezus zapovedal: »Nikomur ne povejte, kar ste videli, dokler Sin človekov ne bo vstal od mrtvih!« (Mt 17,1-9)

 

 Slika: Bernardette Lopez, www.qumran2.net


 

 

Oznanila

Hvala za darove, ki ste jih pri današnjem ofru na prvo nedeljo namenili za obnovo naše hiše v Železnikih.

 

Pobožnost križevega pota in rožnega venca

V Železnikih bomo na tretji postni petek, 10. 3., molili križev pot po sv. maši.
V Dražgošah molimo žalostni del rožnega venca vsako postno nedeljo pol ure pred sv. mašo.
Na Zalem Logu molimo žalostni del rožnega venca vsako postno nedeljo pol ure pred sv. mašo.

 

Ministrantske vaje

Ministrantske vaje bodo:

v Železnikih prihodnjo soboto, 11. marca, ob 17.45,
v Dražgošah prihodnjo nedeljo, 12. marca, po sv. maši.
na Zalem Logu prihodnjo nedeljo, 12. marca, po sv. maši.

 

Duhovni vikend v pripravi na sv. birmo

Ta konec tedna so naši birmanci na Kureščku na duhovnem vikendu v pripravi na sv. birmo. Birmance, animatorje in vse, ki ta vikend pripravljajo, podprimo z osebno in skupno molitvijo k Svetemu Duhu.


Pridi, Sveti Duh,
napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni.
Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo.
In prenovil boš obličje zemlje.


Molimo. Bog, naš Oče
,
Sveti Duh nas razsvetljuje in uči.
Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav,
in vselej radi sprejemali njegove spodbude.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Mt 4 1 11 565

Tisti čas je Duh odvêdel Jezusa v puščavo, da bi ga hudič skušal. Ko se je postil štirideset dni in štirideset noči, je postal napósled lačen. In pristopil je skušnjavec in mu rekel: »Če si Božji Sin, reci, naj ti kamni postanejo kruh.« On pa je odgovóril: »Pisano je: ›Človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust.‹« … Tedaj ga je hudič pústil, in glej, angeli so pristopíli in mu stregli. (Mt 4,1-11)

 

 Slika: Marcello Cerrato, www.qumran2.net


 

Oznanila

 

Prvi petek in prva sobota

V marcu bova duhovnika bolnike in ostarele obiskala po domovih v petek, 3. 3.

Kjer bi še na novo želeli obisk duhovnika na domu, sporočite v župnišče.

V Železnikih bo na prvi petek izpostavitev Najsvetejšega ob 18. uri. Molili bomo rožni venec in litanije Srca Jezusovega ter obnovili posvetitev Jezusu Kristusu Kralju. Možnost za sv. spoved bo od 18. ure daje.

V Železnikih bomo prvo soboto obhajali v soboto, 4. 3., pred sv. mašo od 17. do 19. ure z molitvijo brevirja, tihim češčenjem, molitvijo rožnega venca s premišljevanji v »binkoštni dvorani«, litanijami Matere Božje, posvetitvijo Marijinemu brezmadežnemu Srcu in evharističnim blagoslovom. Medtem bo priložnost za sv. spoved.

 

Pobožnost križevega pota in rožnega venca

V Železnikih bomo na drugi postni petek, 3. 3., molili križev pot po sv. maši.

V Dražgošah in na Zalem Logu  bomo molili žalostni del rožnega venca vsako postno nedeljo pol ure pred sv. mašo.

 

Vpis otrok v Antonov vrtec

Antonov vrtec vabi k vpisu predšolskih otrok za vse starostne skupine za šolsko leto 2023/2024. Nekaj prostih mest je tudi za otroke, rojene leta 2020. Informacije ter vloge za vpis dobite v Antonovem vrtcu in na spletu: www.antonov-vrtec.si. Vloge oddajte do 28. 2. osebno ali po pošti.

 

Film o bl. Antonu Martinu Slomšku

Vabljeni na ogled filma o bl. Antonu Martinu Slomšku. Projekcije so v Škofjeloškem Kinu Sora  (26.2 ob 19h). Več informacij je na plakatu pred cerkvijo in na spletni stani Kino Sora: www.kinosora.si/film/srecen-bo-cas

 

Duhovni vikend v pripravi na sv. birmo

Prihodnji konec tedna bomo z našimi birmanci odšli na Kurešček na duhovni vikend v pripravi na sv. birmo. Birmance, animatorje in vse, ki ta vikend pripravljamo, podprimo z osebno in skupno molitvijo k Svetemu Duhu.

Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni.
Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo. In prenovil boš obličje zemlje.

Molimo. Bog, naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči.
Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav,
in vselej radi sprejemali njegove spodbude.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Mt 5 38 48 565

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Slišali ste, da je bilo rečeno: ›Ljubi svojega bližnjega in sovraži svojega sovražnika.‹ Jaz pa vam pravim: Ljubíte svoje sovražnike in molíte za tiste, ki vas preganjajo, da boste otroci svojega Očeta, ki je v nebesih. On namreč daje svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi, ter pošilja dež pravičnim in krivičnim. Če namreč ljubite tiste, ki ljubijo vas, kakšno plačilo vas čaka? Mar tega ne delajo tudi cestninarji? In če pozdravljate le svoje brate, kaj delate posebnega? Mar tega ne delajo tudi pogani? Bodite torej popolni, kakor je popoln vaš nebeški Oče.« (Mt 5,38-48)

Slika: Bernardette Lopez, www.qumran2.net


 

Oznanila

 

Pepelnična sreda in postni čas

S pepelnično sredo, 22. 2., začnemo 40‑dnevni postni čas v pripravi na velikonočne praznike. Sv. maše bodo v vseh treh župnijah.  V Dražgošah bo verouk potekal po urniku.

 

Postna postava za postni čas 2023

Strogi post je na pepelnično sredo, 22. 2., in na veliki petek, 7. 4. Takrat se le enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta. Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu.  Izven postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakšnim drugim dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega.

Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta dalje. Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek ali kakšna slovesnost v družini (poroka, pogreb ...), post in zdržek odpadeta.

 

Vabila in spodbude za postni čas

Post nas nagovarja k poglobitvi našega odnosa z Bogom, k odpovedi in sočutju z ljudmi v stiskah. Slovenska Karitas je za letošnji post pripravila štiri povabila je za letošnji post pripravila štiri povabila:
1. Preventivno spodbudo 40 dni brez alkohola.
2. NE pozabimo – dobrodelna akcija za pomoč na območjih JV Evrope.
3. Vabilo k poglobitvi postnega časa.
4. Postni plakat s tedenskimi spodbudami za otroke. Otroci ga bodo prejeli pri verouku.

 

Pobožnost križevega pota in rožnega venca

V Železnikih bomo na prvi postni petek, 24. 2., molili križev pot pol ure pred sv. mašo.

V Dražgošah in na Zalem Logu  bomo molili žalostni del rožnega venca vsako postno nedeljo pol ure pred sv. mašo.

 

Film o bl. Antonu Martinu Slomšku

Vabljeni na ogled filma o bl. Antonu Martinu Slomšku. Projekcije so v Škofjeloškem Kinu Sora  (19.2 ob 18h / 24.2 ob 20h / 26.2 ob 19h). Več informacij je na plakatu pred cerkvijo in na spletni stani Kino Sora: www.kinosora.si/film/srecen-bo-cas

 

Pomoč ob potresu v Turčiji in Siriji

Slovenska Karitas zbira sredstva za pomoč ob potresu v Turčiji in Siriji. Na mizici za tisk so v ta namen na voljo položnice. Več informacij je na povezavi Slovenske Karitas: https://www.karitas.si/slovenska-karitas-zbira-sredstva-za-pomoc-ob-potresu-v-turciji-in-siriji/

 

Vpis otrok v Antonov vrtec

Antonov vrtec vabi k vpisu predšolskih otrok za vse starostne skupine za šolsko leto 2023/2024. Informacije ter vloge za vpis dobite v Antonovem vrtcu in na spletu: www.antonov-vrtec.si. Vloge oddajte do 28. 2. osebno ali po pošti.

 

Osebni asistent

Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN prosi za pomoč pri iskanju osebnega asistenta za njihovega člana, ki živi v občini Železniki. Osebnemu asistentu nudijo zaposlitev za nedoločen čas. Več informacij v povezavi.

Mt 5 17 37 565

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Ne mislite, da sem prišel razvezat postavo ali preroke; ne razvezat, temveč dopolnit sem jih prišel. Resnično, povem vam: Dokler ne preideta nebo in zemlja, ne bo prešla niti ena črka ali ena črtica postave, preden se vse ne zgodí. Kdor bo torej kŕšil eno od teh, pa čeprav najmanjših zapovedi in bo tako ljudi učil, bo najmanjši v nebeškem kraljestvu. Kdor pa jih bo izpolnjeval in učil, bo velik v nebeškem kraljestvu. Kajti povem vam: Če vaša pravičnost ne bo večja kakor pravičnost pismoukov in farizejev, ne pridete v nebeško kraljestvo. (Mt 5,17-37)

 

 Slika: Marcello Cerrato, www.qumran2.net


 

 

Oznanila

Danes zaključujemo veroučne počitnice. Redni verouk se nadaljuje v ponedeljek, 13. februarja.

 

Svetovni dan bolnikov – 11. 2.

Na god Lurške Matere Božje, 11. 2., smo obhajali svetovni dan bolnikov. V soboto, 11. 2., in nedeljo, 12. 2., bo pri vseh sv. mašah blagoslov bolnih. Vedno sva duhovnika na voljo tudi za podelitev bolniškega maziljenja in drugih zakramentov.

 

Ministrantske vaje

Ministrantske vaje bodo:
v Železnikih v soboto, 11. februarja, ob 17.45,
v Dražgošah in na Zalem Logu v nedeljo, 12. februarja, po sv. maši.

 

Celodnevno češčenje na Zalem Logu

V četrtek, 16. 2., bo na Zalem Logu praznik celodnevnega češčenja Najsvetejšega. Razpored celodnevnega češčenja je objavljen v Občestvu.

Povabljeni k sv. maši ob 10.00 (ob začetku) in ob 16.45, ko bo sklep češčenja z litanijami Srca Jezusovega in sv. mašo.

V Železnikih bo ta dan sv. maša zjutraj ob 8. uri. V duhu povezovanja župnij pa povabljeni na Zali Log na češčenje in k sv. maši.

 

Film o bl. Antonu Martinu Slomšku

SREČEN BO ČAS, slovenski celovečerni film o blaženem Antonu Martinu Slomšku je najnovejše delo Studia Siposh. Projekcije so v prihodnjih dneh v Škofjeloškem Kinu Sora  (16.2. ob 19h / 19.2 ob 18h / 24.2 ob 20h / 26.2 ob 19h). Več informacij je na plakatu pred cerkvijo in na spletni stani Kino Sora: www.kinosora.si/film/srecen-bo-cas

Go to top