Lk 12 32 48 565

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem:

»Ne boj se, mala čreda, kajti vaš Oče je sklenil, da vam dá kraljestvo. Prodajte svoje premoženje in dajte vbogajme. Naredite si mošnje, ki ne ostarijo, neizčrpen zaklad v nebesih, kamor se tat ne približa in kjer molj ne razjeda. Kjer je namreč vaš zaklad, tam bo tudi vaše srce. Vaša ledja naj bodo opasana in svetilke prižgane, vi pa bodite podobni ljudem, ki čakajo, kdaj se bo njihov gospodar vrnil s svatbe, da mu odprejo takoj, ko pride in potrka. Blagor tistim služabnikom, ki jih bo gospodar ob svojem prihodu našel budne!

 

Slika: Marcello Cerrato, www.qumran2.net


 

 

Oznanila

 

Hvala za darove, ki so jih ob smrti +Karla Pintarja iz Železnikov Miklavževi darovali za obnovo kapelice in cerkve v Suši.

 

Veliki šmaren – devetdnevnica in praznik

Na praznik Marijinega vnebovzetja, 15. 8, bomo, kakor vsako leto, obnovili posvetitev slovenskega naroda Mariji. Sv. maše bodo po nedeljskem razporedu.

Na praznik se bomo pripravili z devetdnevnico, ki jo začenjamo na prvo soboto, 6. 8., z desetko rožnega venca Ki je tebe, Devica, v nebesa vzel. Kdor ne bo prihajal k maši oziroma ko na soupravah ni maše, naj to desetko vsak dan zmoli doma.

V nedeljo, 14. 8., na predvečer praznika bo na Zalem Logu ob 19.30 uri slovesna sv. maša in po njej procesija z Marijinim kipom in litanijami po vasi.

Fante iz župnije Zali Log prosim, da se med seboj dogovorite za nošenje Marijinega kipa v procesiji.

 

Prva sobota

Sedaj bomo v okviru devetdnevnice pred velikim šmarnom pred Najsvetejšim skupaj zmolili desetko rožnega venca, litanije Matere Božje in posvetilno molitev Marijinemu brezmadežnemu Srcu. Večer se bo nadaljeval z molitvijo rožnega venca s premišljevanji v »binkoštni dvorani«, tihim češčenjem najsvetejšega in molitvijo brevirja do 22. ure. Medtem bo priložnost za sveto spoved.

 

Oklic

(Zali Log)  Krščanski zakon želita skleniti ženin Urban Pintar in nevesta Tanja Buh.
Oklic je na oglasni tabli. Novoporočenca priporočamo v molitev.

Lk 12 13 21 565

Tisti čas je nekdo iz množice rekel Jezusu: »Učenik, reci mojemu bratu, naj deli z menoj dediščino!« On pa mu je odvrnil: »Človek, kdo me je postavil za sodnika ali delivca čez vaju?« In rekel jim je: »Glejte in varujte se vsake lakomnosti; zakaj življenja nima nihče iz obilice svojega premoženja.« (Lk 12,13-21)

Slika: Marcello Cerrato, www.qumran2.net


 

Oznanila

Bog vam povrni za darove, ki ste jih v zahvalo za srečno prevožene kilometre namenili za MIVA Slovenija. Iskrena zahvala v imenu naših misijonarjev.

Hvala za darove, ki ste jih ob smrti +Matica Šmida iz Dražgoš sosedje darovali za sv. mašo in za cerkev v Dražgošah.

 

Smn v Dražgošah za vas Pri Cerkvi

Danes je v Dražgošah »smn« za vas Pri Cerkvi. Hvala za darove, ki ste jih pri ofru namenili za obnovo betonske fasade na cerkvi.

 

Prvi petek in prva sobota v juliju

V avgustu bova duhovnika bolnike in ostarele obiskala po domovih v petek, 5. 8. Kjer bi še na novo želeli obisk duhovnika na domu, sporočite v župnišče.

V Železnikih bo na prvi petek izpostavitev Najsvetejšega ob 18. uri. Možnost za sv. spoved bo od 18. ure daje.

Prvo soboto bomo obhajali v soboto, 6. 8., po sv. maši na ustaljen način. Povabljeni k češčenju Najsvetejšega do 22. ure. Medtem bo priložnost za sv. spoved.

V Dražgošah in na Zalem Logu vsako nedeljo po prvem petku v mesecu povabljeni pol ure pred sv. mašo k molitvi rožnega venca in litanij pred Najsvetejšim.

 

Veliki šmaren – devetdnevnica in praznik

Na praznik Marijinega vnebovzetja, 15. 8, bomo, kakor vsako leto, obnovili posvetitev slovenskega naroda Mariji. Sv. maše bodo po nedeljskem razporedu.

Na praznik se bomo pripravili z devetdnevnico, ki jo bomo začeli na prvo soboto, 6. 8., z desetko rožnega venca Ki je tebe, Devica, v nebesa vzel. Kdor ne bo prihajal k maši oziroma ko na soupravah ni maše, naj to desetko vsak dan zmoli doma.

V nedeljo, 14. 8., na predvečer praznika bo na Zalem Logu ob 19.30 uri slovesna sv. maša in po njej procesija z Marijinim kipom in litanijami po vasi.

 

Oklic

(Zali Log)  Krščanski zakon želita skleniti ženin Aleksander Brišar in nevesta Špela Debeljak.
Oklic je na oglasni tabli. Novoporočenca priporočamo v molitev.

Lk 11 1 13 565

Tudi jaz vam pravim: Prosíte in vam bo dano! Iščite in boste našli! Trkajte in se vam bo odprlo! Kajti vsak, kdor prosi, prejme; in kdor išče, najde; in kdor trka, se mu bo odprlo. (Lk 11,1-13)

Slika: Marcello Cerrato, www.qumran2.net


 

 

Oznanila

Prihodnji teden izide novo Občestvo. Ker je v avgustu za svete maše v Železnikih še nekaj prostih dni, lahko v tem tednu še oddate mašne namene za mesec avgust in za prihodnje mesece.

 

Smn v Dražgošah za vas Pri Cerkvi

Prihodnjo nedeljo, 31. 7., bo v Dražgošah »smn« za vas Pri Cerkvi. Pri sv. maši bo ofer za obnovo preostalega dela betonske fasade na cerkvi.

 

MivaKrištofova nedelja

Danes obhajamo Krištofovo nedeljo.  Sedaj bo v cerkvi molitev za blagoslov vozil, za tem pa še blagoslov vozil zunaj pred cerkvijo.

V zahvalo za srečno prevožene kilometre lahko danes in še ves teden do prihodnje nedelje v nabiralnik pod korom darujete za nakup novih vozil slovenskim misijonarjem. Pri izhodu iz cerkve vozniki vzemite nalepke in podobice z molitvijo za srečno vožnjo.

BLAGOSLOV VOZIL

Molimo.
Gospod  naš  Bog!  Z  zaupanjem  prihajamo  k  tebi  in  te  prosimo:
Blago+slovi  vsa  ta  vozila,  ki  nam  vsak  dan  na  različne  načine  služijo.
Obvaruj  pred nesrečami in škodo vse ljudi, ki se vozijo na delo ali k razvedrilu.
Pokaži  nam,  kako  lahko  s  svojimi  vozili lajšamo in lepšamo življenje svojim družinam in našim  bližnjim  in  nas  spodbujaj,
da  bomo  s  svojimi  vozili vedno  v  službi  dobrote,  spoštovanja  in  ljubezni.
Pomagaj  nam,  da  bomo  v  prometu  vedno  odgovorni,
obzirni in pripravljeni pomagati.
Kaži nam vedno pravo pot  v  življenju, da  se  bomo  vedno  obnašali  kot sodelavci Kristusa, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj.  Amen.

BLAGOSLOV VOZNIKOV

Molimo.
Nebeški Oče, milostno blago+slovi vse voznike.
Podeli vsem pozorne oči in skrbno zbranost, da nihče zaradi nas ne bo utrpel škode.
Vzbujaj v nas spoštovanje do življenja,
pameten odnos do tehnike in odgovornost do narave.
Varuj nas in vse udeležence v prometu vseh nevarnosti in nesreč.
Odvrni od nas nepazljivost, lahkomiselnost in neodgovorno hitenje.
Pomagaj nam, da bomo z vso odgovornostjo skrbeli zase in za druge,
da se bomo vsi z vseh poti vrnili zdravi in srečni.
Ko bomo na poslednji poti, naj srečamo tebe,
ki živiš in nas vodiš vekomaj.  Amen.

Blagoslovi vas vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh.

Lk 10 38 42 565

Tisti čas je Jezus prišel v neko vas in žena z imenom Marta ga je sprejela v svojo hišo. Imela je sestro, ki ji je bilo ime Marija. Ta je sedla h Gospodovim nogam in poslušala njegovo besedo, Marta pa je imela s postrežbo veliko dela. Pristopila je in rekla: »Gospod, ti ni mar, da me je sestra pustila sámo streči? Reci ji vendar, naj mi pomaga!« Gospod ji je odgovóril: »Marta, Marta, skrbi in vznemirja te veliko stvari, a le eno je potrebno. Marija si je izbrala boljši del, ki ji ne bo odvzet.« (Lk 10,38-42)

 

Slika: Bernardette Lopez, www.qumran2.net


Oznanila

Čez dva tedna izide novo Občestvo. Ker je v avgustu za svete maše v Železnikih še nekaj prostih dni, lahko do konca julija še oddate mašne namene za mesec avgust in za prihodnje mesece.

 

Krištofova nedelja – akcija MIVA

MivaPrihodnjo nedeljo, 24. julija, obhajamo Krištofovo nedeljo. Povabljeni k podpori akcije MIVA.

Po mašah (tudi v soboto zvečer) bo blagoslov vozil. Skupaj bomo prosili Boga, naj našim misijonarjem in nam vsem na priprošnjo sv. Krištofa deli svoj blagoslov in nas varuje na vseh naših poteh.

Vabimo vas, da se radi udeležite blagoslova. Prosimo vas tudi, da ob tej priložnosti v nabiralnik zadaj v cerkvi namenite svoj dar za misijonska vozila v zahvalo za srečno prevožene kilometre. Hvala vam, da s tem preko MIVE Slovenija pomagate našim misijonarjem pri nakupu vozil za uresničevanje njihovega poslanstva.

Lk 10 25 37 565

Jezus je povzel besedo in rekel: »Neki človek je šel iz Jeruzalema v Jeriho in je padel med razbojnike; ti so ga oplenili in mu zadali ran ter so odšli in ga pustili na pol mrtvega… Ko pa je neki popoten Samarijan prišel do njega in ga videl, se mu je v srce zasmilil.

Kateri izmed teh treh, se ti zdi, je bližnji tistemu, ki je padel med razbojnike?« On je dejal: »Tisti, ki mu je skazal usmiljenje.« Jezus mu je rekel: »Pojdi in tudi ti tako delaj(Lk 10,25-37)

Slika: Marcello Cerrato, www.qumran2.net


img1

Dnevni utrinki z oratorija na Instagramu:https://www.instagram.com/oratorij.zelezniki/

Na letošnji oratorij je prišlo 92 otrok in animatorjev.  Hvala katehistinji Jani Gaser z ekipo animatorjev. Hvala tudi vsem organizacijam, podjetjem in posameznikom, ki ste finančno, s storitvami ali z možnostjo uporabe prostorov omogočili izvedbo oratorija.

HVALA DONATORJEM

 • Občina Železniki
 • Domel d. o. o.
 • Tomaž Močnik s. p.
 • "Šlinga" Marjan Gaser s. p.
 • Alples d. d.
 • Gregor Žbontar s. p.
 • Mebor, d. o. o.
 • Kemperle d. o. o.
 • Košmelj Janez s. p.
 • Magres d. o. o.

 

S PROSTORI, V MATERIALU ALI STORITVAH SO POMAGALI

 • Krajevna skupnost Železniki
 • Antonov vrtec Železniki
 • PGD Železniki
 • Matija Benedičič
 • VSI, ki so nas vsak dan razveselili z sokovi, sadjem in drugimi dobrotami.

Neimenovani darovalci in dobrotniki  Še enkrat iskrena hvala in Bog povrni! 

Lk 10 1 12 17 20 565

Tisti čas je Gospod določil še drugih dvainsedemdeset in jih poslal pred seboj po dva in dva v vsako mesto in kraj, kamor je sam nameraval. Rekel jim je: »Žetev je obilna, delavcev pa malo. Prosíte torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev. Pojdite! Pošiljam vas kakor jagnjeta med volkove. Ne nosíte s seboj ne denarnice ne torbe ne sandal in spotoma nikogar ne pozdravljajte!  (Lk 10,1-12.17-20)

Slika: Marcello Cerrato, www.qumran2.net


 

Oznanila

Hvala za darove, ki ste jih ob smrti +Rafkota Lotriča iz Železnikov sosedje darovali za sv. maše.

V cerkvi v železnikih je na mizi pod korom veliko pozabljenih oblačil, dežnikov od verouka. Poglejte, če je morda kaj vašega.

 

Maša v Suši za Davčo

Danes, na prvo nedeljo v juliju, 3. 7., je ob 9.30 v Suši romarska sv. maša za Davčo. Danes zato ne bo maše v župnijski cerkvi na Zalem Logu.

 

Poletni oratorij 2022 – Za božjo slavo!

Jutri (v ponedeljek 4. 7.) pričnemo z letošnjim oratorijem.

Na oratoriju bomo veseli kakšnega sadja in sokov, ki jih prinesete v župnišče do 9. ure.

Povabljeni na zaključno sv. mašo prihodnji petek, 8. 7., ob 16. uri v župnijsko cerkev v Železnike. Animatorje, otroke in sodelavce podprimo z molitvijo.

 

Prva sobota

Sedaj bomo pred Najsvetejšim skupaj zmolili litanije Matere Božje in posvetilno molitev Marijinemu brezmadežnemu Srcu. Večer se bo nadaljeval z molitvijo rožnega venca s premišljevanji v »binkoštni dvorani«, tihim češčenjem najsvetejšega in molitvijo brevirja do
22. ure. Medtem bo priložnost za sveto spoved.

 

Molitev

Ob koncu združimo naše molitve za vsa novomašnike, redovnike, redovnice, misijonarje, duhovnike in za nove duhovne poklice:

Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo. In prenovil boš obličje zemlje.
Molimo. Bog, naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav, in vselej radi sprejemali njegove spodbude. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

 

Molimo tudi za naše družine:

Pod tvoje varstvo pribežimo, o sveta božja Porodnica, ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah, temveč reši nas vselej vseh nevarnosti, o častitljiva in blagoslovljena Devica, naša gospa, naša srednica, naša besednica! S svojim Sinom nas spravi, svojemu Sinu nas priporoči, svojemu Sinu nas izroči!

Prosi za nas, sveta božja Porodnica.  Da postanemo vredni obljub Kristusovih.

Lk 9 51 62 565

Jezusu je nekdo rekel: »Za teboj bom hodil, kamor koli pojdeš.« Jezus pa mu je dejal: »Lisice imajo brloge in ptice neba gnezda, Sin človekov pa nima, kamor bi glavo naslónil.« Nekomu drugemu pa je rekel: »Hôdi za menoj!« A ta je dejal: »Gospod, dovôli mi, da prej grem in pokopljem svojega očeta.« Rekel mu je: »Pústi, naj mrtvi pokopljejo svoje mrtve, ti pa pojdi in oznanjaj Božje kraljestvo!« Spet drug mu je rekel: »Hodil bom za teboj, Gospod, a dovôli mi, da se prej poslovim od svojih domačih.« Jezus pa mu je rekel: »Nihče, kdor položi roko na plug in se ozira nazaj, ni primeren za Božje kraljestvo.« (Lk 9,51-62)

Slika: Marcello Cerrato, www.qumran2.net


 

Oznanila

Praznik sv. Petra in Pavla - mašniška posvečenja (2022)

V sredo, 29. 6., je praznik svetih apostolov Petra in Pavla. Maše bodo: na Zalem Logu ob 18. uri,
v Železnikih ob 19. uri in v Dražgošah ob 20. uri.

Ta dan bo v ljubljanski stolnici ob 9. uri mašniško posvečenje. Novomašnike priporočamo v molitev.

 

Prvi petek in prva sobota v juliju

V juliju bova duhovnika bolnike in ostarele obiskala po domovih v petek, 1. 7. Kjer bi še na novo želeli obisk duhovnika na domu, sporočite v župnišče.

V Železnikih bo na prvi petek izpostavitev Najsvetejšega ob 18. uri. Možnost za sv. spoved bo od 18. ure daje.

Prvo soboto bomo obhajali v soboto, 2. 7., po sv. maši na ustaljen način. Povabljeni k češčenju Najsvetejšega do 22. ure. Medtem bo priložnost za sv. spoved.

V Dražgošah in na Zalem Logu vsako nedeljo po prvem petku v mesecu povabljeni pol ure pred sv. mašo k molitvi rožnega venca in litanij pred Najsvetejšim.

 

Poletni oratorij 2022 – Za božjo slavo!

Z animatorji se intenzivno pripravljamo na oratorij, ki se bo začel čez en teden.

Oratorij so finančno že podprla številna podjetja in posamezniki. Povabljeni tudi drugi, da po svojih močeh prispevate v oratorijski nabiralnik v cerkvi v Železnikih ali z nakazilom na TRR župnije Železniki: SI56 0700 0000 0898 116, namen: »dar za oratorij«; sklic: 00 22. Bog povrni!

 

Sanacija plazu nad kapelico v Suši

Konec tedna se bo predvidoma začela sanacija plazu nad kapelico v Suši. Upajmo na ugodno vreme, da bodo dela dobro in hitro potekala.

 

Nova višina mašnega daru

Slovenski škofje so sklenili da bo od 1. 9. 2022 dalje mašni dar 23,00 €.

Bog vam povrni za vaše darove za svete maše ki jih duhovnika darujeva v občestvu naših župnij in tudi za mašne namene, ki jih oddamo duhovnikom, ki jim primanjkuje lastnih mašnih namenov.

 

Oklic

(Železniki)  Krščanski zakon želita skleniti ženin Nejc Urbas in nevesta Mirjam Tolar.
Oklic je na oglasni tabli. Novoporočenca priporočamo v molitev.

Lk 9 11 17 565

Tedaj je vzel tistih pet hlebov in dve ribi, se ozrl v nebo, jih blagoslovil, razlômil in dajal učencem, da so jih delili med množico. Vsi so jedli in se nasitili. Pobrali so, kar jim je ostalo, in s temi koščki so napolnili dvanajst košar. (Lk 9,11-17)

Slika: Bernardette Lopez, www.qumran2.net

 


 

Oznanila

Hvala za darove, ki ste jih ob smrti +Franca Kavčiča iz Dražgoš sosedje darovali za sv. mašo in za cerkev v Dražgošah.

V soboto, 11. junija 2022, je odšel h Gospodu duhovnik g. Franc Grahek, ki je bil v občestvu naših župnij kaplan od leta 1962 do 1966. Rajnega duhovnika priporočamo v molitev.

Prihodnjo nedeljo izide novo Občestvo. Ker je v juliju za svete maše v Železnikih še nekaj prostih dni, lahko v tem tednu še oddate mašne namene za mesec julij in za prihodnje mesece.

 

Romanje križa Svetovnega dneva mladih

Ta konec tedna je naši dekaniji križ svetovnega dneva mladih. V Žireh bo v soboto, 18. 6., (slavilni večer ob 19.00); v Stari Loki ga sprejmejo v soboto ob 22.00. V nedeljo, 19. 6., ob 15.00 uri odide iz Stare Loke v Selca.

 

Devetdnevnica in sv. maša za domovino

Od četrtka, 16. 6., v Železnikih obhajamo devetdnevnico za domovino. V ta namen vsak dan pol ure pred mašo molimo rožni venec za domovino, ob koncu maše pa se združimo v molitvi na čast Svetemu Duhu. V Železnikih bo v soboto, 25. 6., na dan državnosti ob 19. uri v župnijski cerkvi maša za domovino.

Srce Jezusovo

V petek, 26. 6., je praznik presvetega Srca Jezusovega. Maše bodo:
na Zalem Logu ob 18. uri, v Železnikih ob 19. uri in  v Dražgošah ob 20. uri.

 

Diakonsko in mašniško posvečenje

Novi diakon (25. 6.) in novomašniki (29. 6.) se bodo v prihodnjih dneh udeležili duhovnih vaj pred posvečenjem, zato jih še posebej podprimo z molitvijo.

 

Čipkarski dnevi

Prihodnjo nedeljo, 26. junija, bo v okviru Čipkarskih dni ob 10. uri v župnijski cerkvi sv. Antona maša za klekljarice in turistične delavce.

 

Pomoč pri nakupu šolskih potrebščin

Karitas ponovno nudi pomoč osnovnošolcem in srednješolcem pri nakupu nujnih šolskih potrebščin za naslednje šolsko leto. Izpolnjene vloge oddajte do 28. 6. 2022. Navodila so na spletni strani.

 

Oratorij

Za poletni oratorij (4. do 8. 7.) je za otroke še nekaj prostih mest. Povabljeni k prijavi. Prijavnice so na voljo v cerkvah in na spletni strani. (Prijavnica PDF)

 

Molitev

Skupaj molimo za novomašnike in novega diakona ter za domovino.

Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih
in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni.
Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo
in prenovil boš obličje zemlje.

Molimo! Bog naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav, in vselej radi sprejemali njegove spodbude. Po Kristusu našem Gospodu. Amen.

Sv Resnje Telo procesija

Bratje in sestre, jaz sem prejel od Gospoda, kar sem vam tudi izróčil: Gospod Jezus je tisto noč, ko je bil izdan, vzel kruh in se zahvalil, ga razlomil in rekel: »To je moje telo, ki je za vas. To delajte v moj spomin.« Prav tako je vzel po večerji tudi kelih in rekel: »Ta kelih je nova zaveza v moji krvi. Kólikorkrat boste pili, delajte to v moj spomin.« Kajti kólikorkrat jeste ta kruh in pijete kelih, oznanjate Gospodovo smrt, dokler ne pride. (1 Kor 11,23-26)

Foto: Janez Tolar, Procesija Svetega Rešnjega telesa v Dražgošah

 


 

Slovesne sv. maše na zapovedan praznik bodo v četrtek, 16. 6.:

- na Zalem Logu bo ob 18.00 uri,
- v Dražgošah ob 20.00 uri ter
- v Železnikih ob 8. uri in 19. uri. Po večerni sv. maši bo procesija s Svetim Rešnjim telesom. Potekala bo po isti trasi, kot velikonočna vstajenjska procesija.

Prva postaja po pri kozolcu pri Plnadi, druga pri freski Križanega Zveličarja pri vhodu v stari del pokopališča, tretja pri kovanem križu na novem delu pokopališča in četrta pred župnijsko cerkvijo sv. Antona Puščavnika.  

V nedeljo, 19. 6., bo procesija:
- v Dražgošah ob 7.30 uri in
- na Zalem Logu ob 9. uri. Na Zalem Logu bo sklep procesije z blagoslovom na vse strani neba v župnijski cerkvi.

Vsi, ki ste zadolženi za postavitev oltarjev, za nošenje neba, bander in svetilk, za pritrkavanje, prosim, poskrbite za vse potrebno. Otroci pa naberite cvetje za posipavanje pri oltarjih.

 Sv.Trojica Rubljov 565

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Še veliko vam imam povedati, a zdaj tega ne morete nositi. Ko pa pride on, Duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico, ker ne bo govóril sam od sebe, temveč bo povedal, kar bo slišal, in oznanjal vam bo prihodnje reči. Poveličal me bo, ker bo iz mojega jemal in vam oznanjal. Vse, kar ima Oče, je moje, zato sem vam rekel: Iz mojega jemlje in vam bo oznanjal.« (Jn 16,12-15)

Ikona: Trojica, Andrej Rubljov, www.qumran2.net


 

Oznanila

 

Vrtnice 2022 – Anton Strle in Srce Jezusovo

V Železnikih se v mesecu juniju pri mašah zbiramo ob branju vrtnic z naslovom Anton Strle in Srce Jezusovo.

 

Sveto Rešnje telo in kri

Slovesne sv. maše na zapovedan praznik bodo v četrtek, 16. 6.:

Železniki ob 8. uri in 19. uri. Po večerni sv. maši bo procesija s Svetim Rešnjim telesom. Potekala bo po isti trasi, kot velikonočna vstajenjska procesija.

Prva postaja po pri kozolcu pri Plnadi, druga pri freski Križanega Zveličarja pri vhodu v stari del pokopališča, tretja pri kovanem križu na novem delu pokopališča in četrta pred župnijsko cerkvijo sv. Antona Puščavnika.  

Sveta maša na praznik bo na Zalem Logu bo ob 18.00 uri in v Dražgošah ob 20.00 uri.

V nedeljo, 19. 6., bo procesija v Dražgošah ob 7.30 uri in na Zalem Logu ob 9. uri. Na Zalem Logu bo sklep procesije z blagoslovom na vse strani neba v župnijski cerkvi.

Vsi, ki ste zadolženi za postavitev oltarjev, za nošenje neba, bander in svetilk, za pritrkavanje, prosim, poskrbite za vse potrebno. Otroci pa naberite cvetje za posipavanje pri oltarjih.

 

 

Romanje križa Svetovnega dneva mladih

Od sobote, 18. 6., do nedelje, 19. 6., bo v naši dekaniji križ svetovnega dneva mladih. V Žireh bo v soboto, 18. 6., (slavilni večer ob 19.00); v Stari Loki ga sprejmejo v soboto ob 21.30. V nedeljo, 19. 6., se romanje nadaljuje ob 15. uri v Selcih in potem se romanje nadaljuje v dekanijo LJ - Šentvid.

 

54. narodno romanje bolnikov invalidov in starejših na Brezje

Prihodnjo soboto, 18. 6., bo na Brezjah potekalo romanje bolnikov invalidov in starejših. Somaševanje bo vodil msgr. Maksimilijan Matjaž, celjski škof. Spored bogoslužja: ob 9.00 priprava na sveto mašo z molitvijo rožnega venca in s petjem; 10.00 romarska sv. maša na trgu pred baziliko; 12.00 - 13.00 premor za osebna srečanja in malico; 13.00 večernice s petimi litanijami.

 

Oratorij

Poletni oratorij bo v Železnikkih potekal od 4. do 8. julija 2022.

Prijavnice na oratorij so že na voljo v cerkvah in na spletni strani. (Prijavnica PDF)

Pohitite s prijavo do nedelje, 12. 6. Naknadno prijavljenim morda ne bomo mogli zagotoviti oratorijskih majic.

 

Pomoč pri nakupu šolskih potrebščin

Karitas ponovno nudi pomoč osnovnošolcem in srednješolcem pri nakupu nujnih šolskih potrebščin za naslednje šolsko leto. Izpolnjene vloge oddajte do 28. 6. 2022. Navodila so na voljo na spletni strani.

Go to top