Jn 9 1 41 565

Tisti čas je šel Jezus iz templja in zagledal človeka, ki je bil slep od rojstva. Njegovi učenci so ga vprašali: »Učitelj, kdo je grešil, on ali njegovi starši, da se je rodil slep?« Jezus je odgovóril: »Ni grešil ne on ne njegovi starši, ampak na njem naj se razodénejo Božja dela. Dokler je dan, moramo opravljati dela tistega, ki me je poslal. Pride noč, ko nihče ne more delati. Dokler sem na svetu, sem luč sveta.« Ko je to izgovóril, je pljunil na tla in s slino narédil blato. Pomazal mu je z blatom oči in mu rekel: »Pojdi in se umij v vodnjaku Síloa!« (kar v prevodu pomeni Poslani). Odšel je torej in se umil. Ko se je vrnil, je videl. (Jn 9,1-41)

Slika: Bernardette Lopez, www.qumran2.net


 

Oznanila

Pred izidom novega Občestva lahko v tem tednu še oddate mašne namene za mesec april in za prihodnje mesece.

 

Pobožnost križevega pota in rožnega venca

V Železnikih bomo v petek, 24. 3., molili križev pot po sv. maši.

V Dražgošah molimo žalostni del rožnega venca vsako postno nedeljo pol ure pred sv. mašo.

Na Zalem Logu molimo žalostni del rožnega venca vsako postno nedeljo pol ure pred sv. mašo.

 

Teden družine

Od 18. do 25. 3. poteka Teden družine pod geslom »Mir se začne v družini«.

Na današnjo, 4. postno nedeljo, 19. 3., bomo ob 14. uri pri sv. Frančišku molili družinski križev pot. K udeležbi in sodelovanju povabljene cele družine!

 

Zbiranje odpadnega papirja

Skavti bodo v soboto, 25. 3,  na trgu pred cerkvijo v Železnikih zbirali odpadni papir.

 

Festival cvetnonedeljskih butar

TD Železniki vabi v soboto, 25. 3., od 10. do 16. ure v Kulturni dom Železniki na Festival cvetnonedeljskih butar.

 

Oljčne vejice

Kmetje po Slovenski Istri vsako leto velikodušno prispevajo in pripravijo obrezane oljčne vejice za uporabo na cvetno nedeljo. Hvaležni so tudi za vsak prispevek in dar, ki gre za obnovo istrskih cerkva. Oljčne vejice bomo prejeli prihodnjo - tiho nedeljo, 26. 3.

 

Dekanijski križev pot v Kočevskem Rogu

V okviru dekanije Škofja Loka bomo na tiho nedeljo, 26. 3., popoldan poromali v Kočevski Rog na križev pot. Odhod avtobusa izpred cerkve v Železnikih bo ob 12.45.
Prijave zbiramo do nedelje, 19. 3. Lepo povabljeni k prijavi in udeležbi!

 

Papeška nedelja

Ob obletnici izvolitve papeža Frančiška obhajamo papeško nedeljo. Povabljeni, da skupaj zmolimo zanj in v zahvala zapojemo zahvalno pesem:
Oče naš … , Zdrava Marija … , Slava Očetu … Tebe Boga hvalimo!

Jn 4 5 42 565

Žena je Jezusu dejala: »Gospod, vidim, da si prerok. Naši očetje so častili Boga na tej gori, vi pa pravite, da je kraj, kjer ga je treba častiti, v Jeruzalemu.« Jezus ji je rekel: »Veruj mi, žena, da pride ura, ko ne boste častili Očeta ne na tej gori ne v Jeruzalemu. Vi častite, česar ne poznate, mi pa častimo, kar poznamo, kajti odrešenje prihaja od Judov. Pride pa ura in je že zdaj, ko bodo pravi častilci častili Očeta v duhu in resnici. Prav takih častilcev si namreč želi Oče. Bog je duh, in tisti, ki ga častijo, ga morajo častiti v duhu in resnici.« Žena mu je dejala: »Vem, da pride Mesija (kar pomeni Maziljenec). Ko pride, nam bo vse oznanil.« Jezus ji je rekel: »Jaz sem, ki govorim s teboj.« (Jn 4,5-42)

 

 Slika: Bernardette Lopez, www.qumran2.net


 

Oznanila

 

Ministrantske vaje

Ministrantske vaje bodo:

v Železnikih v soboto, 11. marca, ob 17.45,
v Dražgošah v nedeljo, 12. marca, po sv. maši,
na Zalem Logu v nedeljo, 12. marca, po sv. maši.

 

Pobožnost križevega pota in rožnega venca

V Železnikih bomo v petek, 17. 3., molili križev pot po sv. maši.

V Dražgošah molimo žalostni del rožnega venca vsako postno nedeljo pol ure pred sv. mašo.

Na Zalem Logu molimo žalostni del rožnega venca vsako postno nedeljo pol ure pred sv. mašo.

 

Teden družine

Od 18. do 25. 3. bo potekal Teden družine pod geslom »Mir se začne v družini«. Prihodnjo nedeljo, 19. 3., bomo ob 14. uri pri sv. Frančišku molili družinski križev pot. Povabljene cele družine!

 

Dekanijski križev pot v Kočevskem Rogu

V okviru dekanije Škofja Loka bomo na tiho nedeljo, 26. 3., popoldan poromali v Kočevski Rog na križev pot.

Odhod avtobusa izpred cerkve v Železnikih bo ob 12.45. Križev pot pričnemo ob 15. uri. Ob povratku se bomo ustavili v župniji Kočevska Reka. V Železnike se vrnemo do 20.30 ure.
Prijave zbiramo do prihodnje nedelje, 19. 3. Lepo povabljeni k prijavi!

 

Dnevi Škofjeloškega pasijona

Vabljeni na Dneve Škofjeloškega pasijona 2023, ki potekajo do 22. 4. 2023.

Program dogodkov je objavljen na spletni strani Škofjeloškega pasijona: https://www.pasijon.si/dnevi-skofjeloskega-pasijona-2023/.

Mt 17 1 9 565

Ko je Peter še govóril, jih je obsenčil svêtel oblak, in glej, glas iz oblaka je rekel: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje; njega poslušajte!« Ko so učenci to zaslišali, so padli na obraz in se zelo prestrašili.

In Jezus je pristopil, se jih dotaknil in rekel: »Vstanite in ne bojte se!« Ko pa so povzdignili oči, niso videli nikogar razen Jezusa samega. In medtem ko so šli z gore, jim je Jezus zapovedal: »Nikomur ne povejte, kar ste videli, dokler Sin človekov ne bo vstal od mrtvih!« (Mt 17,1-9)

 

 Slika: Bernardette Lopez, www.qumran2.net


 

 

Oznanila

Hvala za darove, ki ste jih pri današnjem ofru na prvo nedeljo namenili za obnovo naše hiše v Železnikih.

 

Pobožnost križevega pota in rožnega venca

V Železnikih bomo na tretji postni petek, 10. 3., molili križev pot po sv. maši.
V Dražgošah molimo žalostni del rožnega venca vsako postno nedeljo pol ure pred sv. mašo.
Na Zalem Logu molimo žalostni del rožnega venca vsako postno nedeljo pol ure pred sv. mašo.

 

Ministrantske vaje

Ministrantske vaje bodo:

v Železnikih prihodnjo soboto, 11. marca, ob 17.45,
v Dražgošah prihodnjo nedeljo, 12. marca, po sv. maši.
na Zalem Logu prihodnjo nedeljo, 12. marca, po sv. maši.

 

Duhovni vikend v pripravi na sv. birmo

Ta konec tedna so naši birmanci na Kureščku na duhovnem vikendu v pripravi na sv. birmo. Birmance, animatorje in vse, ki ta vikend pripravljajo, podprimo z osebno in skupno molitvijo k Svetemu Duhu.


Pridi, Sveti Duh,
napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni.
Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo.
In prenovil boš obličje zemlje.


Molimo. Bog, naš Oče
,
Sveti Duh nas razsvetljuje in uči.
Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav,
in vselej radi sprejemali njegove spodbude.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Mt 4 1 11 565

Tisti čas je Duh odvêdel Jezusa v puščavo, da bi ga hudič skušal. Ko se je postil štirideset dni in štirideset noči, je postal napósled lačen. In pristopil je skušnjavec in mu rekel: »Če si Božji Sin, reci, naj ti kamni postanejo kruh.« On pa je odgovóril: »Pisano je: ›Človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust.‹« … Tedaj ga je hudič pústil, in glej, angeli so pristopíli in mu stregli. (Mt 4,1-11)

 

 Slika: Marcello Cerrato, www.qumran2.net


 

Oznanila

 

Prvi petek in prva sobota

V marcu bova duhovnika bolnike in ostarele obiskala po domovih v petek, 3. 3.

Kjer bi še na novo želeli obisk duhovnika na domu, sporočite v župnišče.

V Železnikih bo na prvi petek izpostavitev Najsvetejšega ob 18. uri. Molili bomo rožni venec in litanije Srca Jezusovega ter obnovili posvetitev Jezusu Kristusu Kralju. Možnost za sv. spoved bo od 18. ure daje.

V Železnikih bomo prvo soboto obhajali v soboto, 4. 3., pred sv. mašo od 17. do 19. ure z molitvijo brevirja, tihim češčenjem, molitvijo rožnega venca s premišljevanji v »binkoštni dvorani«, litanijami Matere Božje, posvetitvijo Marijinemu brezmadežnemu Srcu in evharističnim blagoslovom. Medtem bo priložnost za sv. spoved.

 

Pobožnost križevega pota in rožnega venca

V Železnikih bomo na drugi postni petek, 3. 3., molili križev pot po sv. maši.

V Dražgošah in na Zalem Logu  bomo molili žalostni del rožnega venca vsako postno nedeljo pol ure pred sv. mašo.

 

Vpis otrok v Antonov vrtec

Antonov vrtec vabi k vpisu predšolskih otrok za vse starostne skupine za šolsko leto 2023/2024. Nekaj prostih mest je tudi za otroke, rojene leta 2020. Informacije ter vloge za vpis dobite v Antonovem vrtcu in na spletu: www.antonov-vrtec.si. Vloge oddajte do 28. 2. osebno ali po pošti.

 

Film o bl. Antonu Martinu Slomšku

Vabljeni na ogled filma o bl. Antonu Martinu Slomšku. Projekcije so v Škofjeloškem Kinu Sora  (26.2 ob 19h). Več informacij je na plakatu pred cerkvijo in na spletni stani Kino Sora: www.kinosora.si/film/srecen-bo-cas

 

Duhovni vikend v pripravi na sv. birmo

Prihodnji konec tedna bomo z našimi birmanci odšli na Kurešček na duhovni vikend v pripravi na sv. birmo. Birmance, animatorje in vse, ki ta vikend pripravljamo, podprimo z osebno in skupno molitvijo k Svetemu Duhu.

Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni.
Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo. In prenovil boš obličje zemlje.

Molimo. Bog, naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči.
Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav,
in vselej radi sprejemali njegove spodbude.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Mt 5 38 48 565

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Slišali ste, da je bilo rečeno: ›Ljubi svojega bližnjega in sovraži svojega sovražnika.‹ Jaz pa vam pravim: Ljubíte svoje sovražnike in molíte za tiste, ki vas preganjajo, da boste otroci svojega Očeta, ki je v nebesih. On namreč daje svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi, ter pošilja dež pravičnim in krivičnim. Če namreč ljubite tiste, ki ljubijo vas, kakšno plačilo vas čaka? Mar tega ne delajo tudi cestninarji? In če pozdravljate le svoje brate, kaj delate posebnega? Mar tega ne delajo tudi pogani? Bodite torej popolni, kakor je popoln vaš nebeški Oče.« (Mt 5,38-48)

Slika: Bernardette Lopez, www.qumran2.net


 

Oznanila

 

Pepelnična sreda in postni čas

S pepelnično sredo, 22. 2., začnemo 40‑dnevni postni čas v pripravi na velikonočne praznike. Sv. maše bodo v vseh treh župnijah.  V Dražgošah bo verouk potekal po urniku.

 

Postna postava za postni čas 2023

Strogi post je na pepelnično sredo, 22. 2., in na veliki petek, 7. 4. Takrat se le enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta. Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu.  Izven postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakšnim drugim dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega.

Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta dalje. Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek ali kakšna slovesnost v družini (poroka, pogreb ...), post in zdržek odpadeta.

 

Vabila in spodbude za postni čas

Post nas nagovarja k poglobitvi našega odnosa z Bogom, k odpovedi in sočutju z ljudmi v stiskah. Slovenska Karitas je za letošnji post pripravila štiri povabila je za letošnji post pripravila štiri povabila:
1. Preventivno spodbudo 40 dni brez alkohola.
2. NE pozabimo – dobrodelna akcija za pomoč na območjih JV Evrope.
3. Vabilo k poglobitvi postnega časa.
4. Postni plakat s tedenskimi spodbudami za otroke. Otroci ga bodo prejeli pri verouku.

 

Pobožnost križevega pota in rožnega venca

V Železnikih bomo na prvi postni petek, 24. 2., molili križev pot pol ure pred sv. mašo.

V Dražgošah in na Zalem Logu  bomo molili žalostni del rožnega venca vsako postno nedeljo pol ure pred sv. mašo.

 

Film o bl. Antonu Martinu Slomšku

Vabljeni na ogled filma o bl. Antonu Martinu Slomšku. Projekcije so v Škofjeloškem Kinu Sora  (19.2 ob 18h / 24.2 ob 20h / 26.2 ob 19h). Več informacij je na plakatu pred cerkvijo in na spletni stani Kino Sora: www.kinosora.si/film/srecen-bo-cas

 

Pomoč ob potresu v Turčiji in Siriji

Slovenska Karitas zbira sredstva za pomoč ob potresu v Turčiji in Siriji. Na mizici za tisk so v ta namen na voljo položnice. Več informacij je na povezavi Slovenske Karitas: https://www.karitas.si/slovenska-karitas-zbira-sredstva-za-pomoc-ob-potresu-v-turciji-in-siriji/

 

Vpis otrok v Antonov vrtec

Antonov vrtec vabi k vpisu predšolskih otrok za vse starostne skupine za šolsko leto 2023/2024. Informacije ter vloge za vpis dobite v Antonovem vrtcu in na spletu: www.antonov-vrtec.si. Vloge oddajte do 28. 2. osebno ali po pošti.

 

Osebni asistent

Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN prosi za pomoč pri iskanju osebnega asistenta za njihovega člana, ki živi v občini Železniki. Osebnemu asistentu nudijo zaposlitev za nedoločen čas. Več informacij v povezavi.

Mt 5 17 37 565

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Ne mislite, da sem prišel razvezat postavo ali preroke; ne razvezat, temveč dopolnit sem jih prišel. Resnično, povem vam: Dokler ne preideta nebo in zemlja, ne bo prešla niti ena črka ali ena črtica postave, preden se vse ne zgodí. Kdor bo torej kŕšil eno od teh, pa čeprav najmanjših zapovedi in bo tako ljudi učil, bo najmanjši v nebeškem kraljestvu. Kdor pa jih bo izpolnjeval in učil, bo velik v nebeškem kraljestvu. Kajti povem vam: Če vaša pravičnost ne bo večja kakor pravičnost pismoukov in farizejev, ne pridete v nebeško kraljestvo. (Mt 5,17-37)

 

 Slika: Marcello Cerrato, www.qumran2.net


 

 

Oznanila

Danes zaključujemo veroučne počitnice. Redni verouk se nadaljuje v ponedeljek, 13. februarja.

 

Svetovni dan bolnikov – 11. 2.

Na god Lurške Matere Božje, 11. 2., smo obhajali svetovni dan bolnikov. V soboto, 11. 2., in nedeljo, 12. 2., bo pri vseh sv. mašah blagoslov bolnih. Vedno sva duhovnika na voljo tudi za podelitev bolniškega maziljenja in drugih zakramentov.

 

Ministrantske vaje

Ministrantske vaje bodo:
v Železnikih v soboto, 11. februarja, ob 17.45,
v Dražgošah in na Zalem Logu v nedeljo, 12. februarja, po sv. maši.

 

Celodnevno češčenje na Zalem Logu

V četrtek, 16. 2., bo na Zalem Logu praznik celodnevnega češčenja Najsvetejšega. Razpored celodnevnega češčenja je objavljen v Občestvu.

Povabljeni k sv. maši ob 10.00 (ob začetku) in ob 16.45, ko bo sklep češčenja z litanijami Srca Jezusovega in sv. mašo.

V Železnikih bo ta dan sv. maša zjutraj ob 8. uri. V duhu povezovanja župnij pa povabljeni na Zali Log na češčenje in k sv. maši.

 

Film o bl. Antonu Martinu Slomšku

SREČEN BO ČAS, slovenski celovečerni film o blaženem Antonu Martinu Slomšku je najnovejše delo Studia Siposh. Projekcije so v prihodnjih dneh v Škofjeloškem Kinu Sora  (16.2. ob 19h / 19.2 ob 18h / 24.2 ob 20h / 26.2 ob 19h). Več informacij je na plakatu pred cerkvijo in na spletni stani Kino Sora: www.kinosora.si/film/srecen-bo-cas

Mt 5 13 16 565

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Vi ste sol zemlje. Če pa se sol pokvari, s čim naj se solí? Ni za drugo, kakor da se vrže proč in jo ljudje pohodijo. Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti. Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo pod mernik, temveč na podstavek, in sveti vsem, ki so v hiši. Takó naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih.« (Mt 5,13-16)

 

 Slika: Bernardette Lopez, www.qumran2.net


 

 

Oznanila

(Sobota) Nocoj so pri sv. maši ob 19. uri s petjem sodelovali člani MePZ Društva upokojencev za Selško dolino. Naj vas spremlja Božji blagoslov, da boste svoj pevski talent še naprej darovali v čast Bogu in veselje vaših hvaležnih poslušalcev.

 

Svečnica – ofer za razsvetljavo in kurjavo

Iskrena zahvala za vaše darove, ki ste jih danes, v nedeljo po svečnici, pri ofru namenili za pokritje stroškov razsvetljave in kurjave.

 

Zimski oratorij

V nedeljo, 5. 2., v ponedeljek, 6. 2., bo v Železnikih potekal zimski oratorij za otroke iz naših treh župnij. Zaključek oratorija bo pri župnijski sv. maši v Železnikih, ki bo v ponedeljek že ob 16. uri. K sv. maši povabljeni tudi starši in drugi župljani.

 

Zimske počitnice

V času zimskih počitnic od 6. 2. do 10. 2. ni verouka. V tem tednu bodo od ponedeljka do četrtka vse sv. maše v Železnikih. Uradne ure v župnijski pisarni bodo v času počitnic samo zvečer po maši (v ponedeljek je maša že ob 16. uri).

 

Svetovni dan bolnikov – 11. 2.

Svetovni dan bolnikov vsako leto obhajamo na god Lurške Matere Božje, 11. 2. Zato bo v soboto, 11. 2., in nedeljo, 12. 2., pri vseh sv. mašah blagoslov bolnih. Vedno sva duhovnika na voljo tudi za podelitev bolniškega maziljenja in drugih zakramentov.

Osrednja slovesnost ob svetovnem dnevu bolnikov bo pri Mariji Pomagaj na Brezjah v soboto, 11. 2., ob 10. uri. Vodil jo bo mariborski nadškof msgr. Alojzij Cvikl.

 

Ministrantske vaje

Ministrantske vaje bodo:
v Železnikih v soboto, 11. februarja, ob 17.45,
v Dražgošah in na Zalem Logu v nedeljo, 12. februarja, po sv. maši.

Mt 5 1 12 387

Ko je Jezus zagledal množice, se je povzpel na goro. Sédel je in njegovi učenci so prišli k njemu. Odprl je usta in jih učil: »Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo… Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse húdo o vas lažnivo govorili. Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko.« (Mt 5,1-12)

Slika: Bernardette Lopez, www.qumran2.net


 

 

Oznanila

Gospodovo darovanje – svečnica

V četrtek, 2. 2., obhajamo svečnico oz. praznik Gospodovega darovanja. Pri vseh mašah bo blagoslov sveč. V vseh župnijah boste lahko kupili sveče z motivom suške cerkve. Priporočeni darovi 2,00 evra bodo namenjeni za pokritje stroškov obnove kapelice in cerkve v Suši.

V nedeljo po svečnici, 5. 2., bo v vseh župnijah ofer za razsvetljavo in kurjavo.

Iskrena zahvala za vse vaše darove za naše župnije pri ofrih in rednih pušicah.

 

Blagoslov na god sv. Blaža

Blagoslov na priprošnjo sv. Blaža bo v  petek, 3. 2., pri sv. maši. Pri tem bogoslužju bomo zaupno prosili, naj nas Bog po priprošnji svetega Blaža reši bolezni v grlu in vsakega drugega zla.

 

Prvi petek in prva sobota

V februarju bova duhovnika bolnike in ostarele obiskala po domovih v petek, 3. 2. Kjer bi še na novo želeli obisk duhovnika na domu, sporočite v župnišče.

V Železnikih bo na prvi petek izpostavitev Najsvetejšega ob 18. uri. Molili bomo rožni venec in litanije Srca Jezusovega ter obnovili posvetitev Jezusu Kristusu Kralju. Možnost za sv. spoved bo od 18. ure daje.

V Železnikih bomo prvo soboto obhajali v soboto, 4. 2., pred sv. mašo od 17. do 19. ure. Medtem bo priložnost za sv. spoved.

Pri sv. maši ob 19. uri bo s petjem sodeloval MePZ Društva upokojencev za Selško dolino.

V Dražgošah in na Zalem Logu bo molitev rožnega venca pred Najsvetejšim v nedeljo po prvem petku, 5. 2., pol ure pred sv. mašo.

 

Maša  za bolnike z rakom ter za njihove svojce

V soboto, 4. 2.,  bo ob 16. uri na Brezjah sv. maša  za bolnike z rakom ter za njihove svojce in prijatelje. Po maši bo blagoslov z relikvijami sv. Leopolda Mandića, priprošnjika bolnikov z rakom.

 

Zimski oratorij

Prihodnjo nedeljo in ponedeljek bo v Železnikih potekal zimski oratorij za otroke iz vseh treh župnij.

Mt 4 12 23 565

Ko je Jezus hodil ob Galilejskem jezeru, je zagledal dva brata: Simona, ki se je imenoval Peter, in njegovega brata Andreja. Metala sta mrežo v jezero; bila sta namreč ribiča. Rekel jima je: »Hodíta za menoj in narédil vaju bom za ribiča ljudi.« Takoj sta pustila mreže in šla za njim. (Mt 4,12-23)

Slika: Marcello Cerrato, www.qumran2.net


 

 

Oznanila

 

Nedelja Božje besede – 22. januar 2023

Danes, na nedeljo Božje besede, bo v župniji Preska ob 16. uri daroval sv. mašo lj. škof Anton Jamnik, po maši pa bo v pastoralnem domu pogovor z akademikom Jožetom Krašovcem na temo Misijonsko poslanstvo Cerkve. Vabljeni bralci in ljubitelji Božje besede.

 

Molitvena osmina za edinost kristjanov (18. – 25. 1.)

Molitveno osmino obhajamo vsako leto od 18. do 25. 1. Povabljeni k sv. mašam, kjer se bomo združili v molitvi za edinost kristjanov.

 

Zimski oratorij (5. – 6. 2.)

Zimski oratorij za otroke od 1. do 7. r. iz vseh treh župnij bo potekal v Železnikih od nedelje, 5. 2. (začetek s sv. mašo ob 10. uri) do ponedeljka, 6. 2. (zaključek s sveto mašo ob 16. uri).

Prijavnice dobite v naših cerkvah in na spletni strani. Prijave sprejemamo do ponedeljka, 30. 1., oziroma do zapolnitve mest. Število je omejeno na 35.

Jn 1 29 34 565

Tisti čas je Janez Krstnik zagledal Jezusa, da prihaja k njemu, in je rekel: »Glejte, Jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta. Ta je tisti, o katerem sem rekel: Za menoj pride mož, ki je pred menoj, kajti bil je prej kakor jaz. In jaz ga nisem poznal, vendar sem zato prišel in krščujem z vodo, da se on razodéne Izraelu.« In Janez je izpričal: »Videl sem Duha, ki se je spuščal z neba kakor golob in ostal nad njim. In jaz ga nisem poznal; tisti, ki me je poslal krščevat z vodo, mi je rekel: ›Na kogar boš videl prihajati Duha in ostati nad njim, tisti krščuje s Svetim Duhom.‹ In videl sem in pričujem, da je ta Božji Sin.« (Jn 1,29-34)

 

Slika: Marcello Cerrato, www.qumran2.net


 

Oznanila

 

Izobraževanje za mlade duhovnike (16. – 19. 1.)

Od 16. 1. do 19. 1. Nadškofija Ljubljana organizira izobraževanje za mlade duhovnike, ki se ga bo udeležil tudi naš kaplan. V teh dneh bo sv. maša samo v Železnikih.

 

Sv. Anton Puščavnik (17. 1.)

V torek, 17. 1., bomo ob godu sv. Antona Puščavnika v Železnikih obhajali celodnevno češčenje svetega Rešnjega telesa. Razpored celodnevnega češčenja je objavljen v Občestvu.

Povabljeni k sv. maši ob 8.00 (ob začetku) in ob 17.45, ko bo sklep češčenja z litanijami Srca Jezusovega. Pri obeh mašah povabljeni k ofru za potrebe župnije (za obnovo hiše ob cerkvi).

                                                                       

Molitvena osmina za edinost kristjanov (18. – 25. 1.)

Molitveno osmino obhajamo vsako leto od 18. do 25. 1. Povabljeni k sv. mašam, kjer se bomo združili v molitvi za edinost kristjanov.

 

Nedelja Božje besede (22. 1.)

Bralci beril vabljeni na DEKANIJSKO SREČANJE bralcev Božje besede, ki bo prihodnjo soboto, 21. januarja 2023, ob 15. uri v župnijski cerkvi v Škofji Loki. Nagovoril nas bo g. Sebastjan Likar. Po končanem srečanju v cerkvi, vabljeni še na druženje v župnišče.

Prihodnjo nedeljo bo v vseh treh župnijah pri mašah blagoslov Svetih pisem in blagoslov bralcev Božje besede. Povabljeni, da v cerkev k blagoslovu prinesete svoja Sveta pisma s hvaležnostjo in s prošnjo, da bi bila v življenju: »Božja beseda svetilka mojim nogam in luč moji stezi.« (Ps 119,105)

Prihodnjo nedeljo bo v župniji Preska ob 16. uri daroval sv. mašo pom. lj. škof Anton Jamnik, po maši pa bo v pastoralnem domu pogovor z akademikom Jožetom Krašovcem na temo Misijonsko poslanstvo Cerkve. Vabljeni bralci Božje besede in vsi, ki imajo radi Božjo besedo

 

Zimski oratorij (5. – 6. 2.)

Zimski oratorij za otroke od 1. do 7. r. iz vseh treh župnij bo potekal v Železnikih od nedelje, 5. 2. (začetek s sv. mašo ob 10. uri) do ponedeljka, 6. 2. (zaključek s sveto mašo ob 16. uri).

Prijavnice dobite na spletni strani in v naših cerkvah. Prijave sprejemamo do ponedeljka, 30. 1., oziroma do zapolnitve mest. Število je omejeno na 35.

 

Informativni dnevi in dnevi odprtih vrat na katoliških gimnazijah

Gimnazija Želimlje in Škofijska klasična gimnazija v Šentvidu v Ljubljani vabita na informativne dneve in dneve odprtih vrat. Več informacij na plakatu, na letaku in na: zelimlje.si, stanislav.si.

 

Go to top