drva

 

Spoštovani! 

Karitas ima tudi letos na voljo nekaj denarnih sredstev za plačilo ogrevanja za letošnjo zimo (2021/22). Pomoč je namenjena družinam in posameznikom pri nakupu kurjave oz. ogrevanja in sicer drv, olja, plina ter izjemoma bele tehnike. Plačali bomo del stroškov za ogrevanje, račun za drva ali položnico za stroške ogrevanja (ločeno od drugih stroškov). Neplačano položnico dodajte prošnji. Prednost imajo tisti, ki v prejšnjih letih pomoči še niste prejeli. Če imate ogrevanje na skupni položnici z drugimi stroški, obvezno napišite, koliko € na mesec ste porabili za kurjavo. Odobrena pomoč naj bi se porabila v dveh mesecih.

Če ste v stiski:
- napišite osebno prošnjo, v kateri opišite svojo situacijo ter katero vrsto ogrevanja imate: drva, kurilno olje, toplovod, drugo....(naslov, telefon, e-mail, datum, podpis...)
- napišite vse podatke družinskih članov: ime, priimek, roj. datum
- podpišite priloženo izjavo o varstvu osebnih podatkov

PRILOŽITE:
- zadnja plačilna lista ali odrezek od pokojnine
- zadnji trije bančni izpiski, za vse člane, ki imajo trr
- odločba o socialni pomoči
- odločba o otroškem dodatku
- odločbo o varstvenem dodatku
- potrdilo o nadomestilu za brezposelnost
- katastrski dohodek
- potrdilo o nadomestilu za čas bolniške

Vse skupaj, najkasneje do 29. 9. 2021, pošljite na naslov Župnijska Karitas Železniki, Trnje 23, 4228 ŽELEZNIKI ali oddajte v župnišču. V obravnavo, ki je predvidena v novembru, bomo poslali samo pravočasno prejete in popolne prošnje.

Če veste še za koga, ki bi potreboval pomoč pri nakupu kurjave, mu lahko posredujte ta navodila!

Lepo vas pozdravljamo!

ŽK ŽELEZNIKI

 

Go to top