oktober

 

Splošni namen
Da bi izbrisali s sveta trgovanje z ljudmi, to moderno obliko suženjstva.

Za evangelizacijo
Da bi krščanska občestva v Aziji v misijonarskem duhu oznanjala evangelij tistim, ki še čakajo nanj.

Slovenski namen
Da bi bil vsakdo od nas živa mladika, naša Cerkev pa rodoviten vinograd, ki bi Gospodarju vinograda prinašal pričakovane sadove.

 

Da bi izbrisali s sveta trgovanje z ljudmi, to moderno obliko suženjstva.

Številke, ki jih ponuja statistika, so naravnost srhljive. Leta 2012 naj bi bilo v svetovnem merilu kar 20,9 milijonov odraslih in otrok primorano v prostitucijo ali prisilno delo. Trgovina z ljudmi prinaša okoli 32 milijard dolarjev dobička letno. 98% žrtev ilegalne ponudbe spolnih uslug so ženske in mlada dekleta. Trgovina z ljudmi je usmerjena v glavnem na tri področja: na spolno izkoriščanje (79%), prisilno delo (18%) in transplantacijo organov (3%). Razumljivo je, da papež govori o kriminalu zoper človeštvo in trgovino z ljudmi imenuje kuga našega časa. Ta oblika suženjstva se še vedno širi in zajema vse države, tudi najbolj razvite. Prizadene najbolj ranljivi del družbe: ženske vseh starosti, otroke, invalide in najbolj revne plasti družbe. Na poseben način kristjani v njih prepoznamo obraz našega Gospoda, ki se je poistovetil z najmanjšimi in najbolj potrebnimi. Povezani z vsemi, ki imajo sočutje s trpečimi, smo dolžni združiti moči in ustaviti sramoto družbe, ki se imenuje civilizirana. Vedno bolj agresivne oblike kriminala ogrožajo ne le posameznike, ampak spodkopavajo temeljne vrednote družbe, mednarodno varnost in pravičnost. Borba proti trgovini z ljudmi bo učinkovita, če bo potekala na vseh ravneh: politični, gospodarski pa tudi osebni. Vsak si naj dobro izpraša vest: kolikokrat smo dopustili, da se je človeško bitje obravnavalo kot predmet, postavljen na razstavo z namenom, da bi prodali nek proizvod ali zadovoljili nemoralne želje? Vsak, ki z ljudmi ravna na tak način, postane sokrivec krivic zoper nedotakljivost človeškega dostojanstva.

 

Da bi krščanska občestva v Aziji v misijonarskem duhu oznanjala evangelij tistim, ki še čakajo nanj.

21. Evangeljsko veselje, ki napolnjuje življenje skupnosti učencev, je misijonarsko veselje. Doživlja ga dvainsedemdeset učencev, ki se veseli vrnejo s poslanstva. To veselje živi Jezus, ki se razveseli v Svetem Duhu in hvali Očeta, da njegovo razodetje dosega uboge in najmanjše. Polni občudovanja ga občutijo prvi kristjani, ki se spreobrnejo ob poslušanju oznanjevanja apostolov na binkošti ≫vsak v svojem jeziku≪. To veselje je znamenje, da je bil evangelij oznanjen in rodi sad. Vedno pa gre za izhod in dar, za izhod iz sebe, za hojo in vedno novo sejanje. Gospod pravi:≪Pojdimo drugam, v bližnja naselja, da bom tudi tam oznanjal, kajti zato sem prišel≪. Ko Jezus poseje seme na nekem kraju, se ne zadržuje več tam, da bi bolje razložil ali storil nadaljnja znamenja, ampak ga Duh vodi, da odide v druga naselja. Zaupnost Cerkve z Gospodom je potujoča zaupnost, in občestvo se bistveno izoblikuje kot misijonarsko občestvo. Danes je življenjskega pomena, da gre Cerkev, zvesta Učenikovemu vzoru, oznanjat evangelij vsem, v vse kraje, v vse okoliščine brez odlašanja, brez odpora in brez strahu. Evangeljsko veselje je za vse ljudstvo, nihče ne more izključiti nikogar. Tako angel oznanja betlehemskim pastirjem:≪Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo.≪ Razodetje govori o ≫večnem evangeliju, ki ga je treba oznaniti vsem prebivalcem zemlje in vsakemu narodu, rodu, jeziku in ljudstvu≪. (Papež Frančišek: Veselje evangelija 39)

 

Da bi bil vsakdo od nas živa mladika, naša Cerkev pa rodoviten vinograd, ki bi Gospodarju vinograda prinašal pričakovane sadove.

Pogosto nas od usmerjenosti k Bogu odtrga nuja po dosežkih. V evangeliju Jezus opisuje svoj odnos z apostoli s podobo vinske trte (Jn 15,1-8). On je trta, apostoli mladike. Mladike, ki rodijo sad je Oče otrebil. Mladike, ki ne rodijo sadu, so odrezane. Jedro te podobe iz prilike kaže na nujnost usmerjenosti k Jezusu. Kakšna je naloga mladik? Da obrodijo grozdje. Vso svojo moč usmerijo v to, da obrodijo grozdje. Groza jih je, da ne bi obrodile dovolj sadu ob pravem času. Skrbi jih za svoje preživetje. V tem strahu, se vržejo v proizvajanje grozdja. Zaradi tega jih zgrabi strašen pritisk, da bi dosegle, kar morajo. Pod tem pritiskom se noč in dan ukvarjajo le z grozdjem-s svojimi sadovi. Tudi pozimi, ko naj bi počivale, načrtujejo svoje grozde. Stokrat in stokrat povedo same sebi kako naj bi bili videti grozdi, kako naj bi boljše in hitreje uspevali in dali od sebe bolj sladek mošt. Ko se oblikujejo prvi grozdi, poskušajo vanje vbrizgati čim več soka. Svoje sadove primerjajo s sadovi drugih mladik in same sebe prepričajo, da so sadovi drugih mladik večji. Pritožujejo se, da ni bilo dovolj dolgo dežja in zaradi tega njihovi grozdi nimajo dovolj soka. Potem merijo svoje grozde ob sosedovih in protestirajo, da verjetno sonce sije samo na sosedove. Bolj jih skrbi za svoje sadove, bolj se vrtijo samo okrog svojih lastnih težav. Bolj se ukvarjajo samo s tem, da bi v grozde vbrizgale čim več soka, manj življenjskega soka jih doseže. Tudi Jezus hoče, da grozdi rastejo. Vidi kako se mladike obremenjujejo z tesnobno skrbjo pritiskajo nase in so na napačen način pozorne. Pomen prilike je, da mladikam pove naslednje: ≫Stojte! To ni pravi način. Obrnite se za 180 stopinj!≪ Namesto, da se osredotočate na grozde, se združite s trto. Tako bo moč trte lahko tekla skozi vas in boste bogato obrodili. Hkrati boste osvobojeni tudi svojega pritiska, neobvladljivega primerjanja sebe z drugimi in vseh svojih napetosti. Zaposleni ste le s seboj, svojo skrbnostjo in uspehom. Obrnite se. Vrnite se, združite se s trto. Z vsemi svojimi čuti in močmi ostanite s trto. Trta skrbi za bogat sad. Tako ste zaposleni sami s seboj, da ne opazite, da se je vaša povezava s trto že zlomila in da v vas nič več ne prihaja življenjska moč. Obrnite se k svojemu izviru, in vse vam bo dano. Sonce in dež, vitalnost in bogata trgatev – vse vam bo dano zastonj. Sami sebe varate, ko verjamete, da vi proizvajate grozdje – sadove s svojo lastno močjo. V resnici pa je moč trte, ki dela skozi vas. Tesna povezanost-združenost s trto je edina nujno potrebna. Usmerite svojo pozornost iz grozdov na trto. Molimo: ≫Gospod skrbim zate. Ti skrbiš zame. V celoti se ti prepuščam. Tvoja moč bo delovala v meni.≪ Ni treba, da se trudimo da bi bili sami popolni. Skrbeti moramo, da bomo povezani z Bogom, ki je popoln. V moči tega stika bo Bog lahko deloval v nas. Skozi našo nenehno pozornost nanj, nas on spremeni in preobrazi.

Go to top