»Liturgija je vir in vrhunec krščanskega življenja.« (C 11).

Ministrant ali strežnik

Beseda ministrant prihaja iz latinske besede ministrare in pomeni streči, služiti. Ministrant bolj zavzeto sodeluje pri sv. maši, ki jo duhovnik daruje za ljudstvo. Služiti pri sv. maši je častno, hvaležno dejanje in je za ministranta blagoslov. Sodelovati pri službi duhovnika pomeni dragoceno in usposobljeno delo. Pri bogoslužju je ministrant potreben tako duhovniku kot božjemu ljudstvu. Ko duhovnik obhaja evharistijo, ne daruje Bogu kot osebno daritev, temveč v imenu celotne skupnosti in z vso Cerkvijo. Tako tudi ministrant s svojim služenjem predstavlja vso skupnost. Zato je prav, da ministranta župnik ob začetku službe »uradno« sprejme v skupino ministrantov in ga tako predstavi celotni župniji. Kdor ima zares rad Jezusa, mu ne bo služil le med sv. mašo, ampak tudi v bratih in sestrah vsak trenutek dneva.

Jezus, ministrantov vzornik

V evangelijih Jezus ni predstavljen le kot veliki prerok in učitelj, temveč pogosto streže svojim učencem in najmanjšim v svoji neskončni ljubezni. Apostoli so Jezusa sprejeli kot učitelja. Njihov Gospod je njihov kralj. Zato so težko razumeli, zakaj hoče biti njihov služabnik. S tem je hotel povedati, da naj tudi oni služijo drug drugemu. Medtem ko učenci občudujejo prva mesta in časti, jih Jezus uči, da je največji tisti, ki služi: »... in kdor hoče biti prvi med vami, naj bo vaš strežnik« (Mr 10,44). Ministrant, ki je torej poklican k služenju, najde v Jezusu vzornika, ki ga bo navdihoval vse življenje.

 

Ministranti v Dražgošah

V župniji je 16 ministrantov. V večini so mlajši, vztraja pa tudi nekaj starejših. Sodelujemo pri sv. mašah, pogrebih in drugih obredih v cerkvi in zunaj nje. Ministrantske vaje so sicer redno, vsako prvo in tretjo sredo v mesecu in pred večjimi prazniki. Nekajkrat pa imamo srečanja tudi bolj za zabavo in druženje. Vsako leto se udeležimo Dekanijskega ministrantskega srečanja, kjer se izkažemo v znanju nogometa in kvizu. Biti ministrant je lepa in odgovorna naloga, saj smo za duhovnikom prvi, ki smo blizu oltarja in smo nekakšni varuhi teh skrivnosti.

Tine Habjan

 

 

Ministranti na Zalem Logu

 

Nejc Kavčič

Ministranti v Železnikih

V naši župniji je približno 30 ministrantov. Veliko je novih, se pravi mlajših, za pomoč pa je še nekaj starejših, ki jim svetujejo in vse skupaj povezujejo, tako, da je sv. maša dobro izpeljana. Sodelujemo tudi pri pogrebih. Ministrantske vaje so navadno pred večjimi prazniki, včasih pa imamo srečanja tudi bolj za zabavo in druženje. Udeležimo pa se tudi ministrantskih tekmovanj in izletov, kjer izkažemo našo odločnost in zavzetost do ministriranja. Nazadnje smo se odpravili na piknik v Gorenjo vas, kjer smo se srečali z ostalimi dekanijskimi ministranti. Starejši smo prispeli s kolesi, mlajši pa z avtomobili. Ministrant pa ne pomeni samo kot pomoč duhovniku, ampak tudi ,da si zgled vsem ostalim kristjanom.

Tadej Marenk

Go to top