ZL SusaZgodovinska dejstva kažejo, da današnje ceste pod Sušo do leta 1815 ni bilo. Preden je bila cesta speljana, je šel ves promet po gozdni poti mimo takratne kapelice v Suši. Po tej poti je vodila takratna povezava iz Gorenjske na Primorsko. Po ljudskem izročilu naj bi Koblar iz Zalega Logu na svojem senožet našel njemu neznano podobico Loretske Matere Božje. Nesel jo je domov, a jo je naslednji dan spet našel na istem mestu. Na tem mestu so kasneje domačini sezidali kapelico, kdaj točno se ne ve, je pa na malem zvoncu iz kapelice bila letnica 1680. Podobico, ki je bila najdena na Koblarjevem senožet, so loške nune dale v ličen okvir, ter jo izobesile v kapelici, original se žal ni ohranil do danes.


Po letu 1870 je takratni župnik Anton Pintar, predlagal gradnjo nove cerkve posvečene Loretski Materi Božji. Preden je župnik Pintar načrt izpeljal je imel veliko težav z nekaterimi farani, oblastjo in cerkvijo. Sama zidava cerkve je trajala eno leto, posvetil jo je ljubljanski knezoškof, dr. Janez Krizostom Pogačar 14. 10. 1877. Naslednje leto je bil narejen nov veliki oltar, delo slikarja Gosarja iz Dupelj. Na sredini oltarja je kip Loretske Matere Božje z Jezusom v naročju, pod njo pa angeli po morju prinašajo Marijino hišo iz Nazareta v mesto Loreto. Oltarno sliko je narisal akademski slikar Janez Wolf. Na desni strani je v glavnem oltarju kip sv. Joahima, na levi pa kip sv. Ane.

Na desni strani glavnega oltarja je oltar posvečen sv. Jožefu. Na desni strani slike je kip sv. Frančiška Ksaverija, na levi pa kip sv. Antona Puščavnika. Spodaj na oltarni mizi je manjša slika sv. Alojzija Gonzage.

Na levi strani glavnega oltarja je oltar s sliko Gospodovega razglašenja ali obisk sv. Treh kraljev. Na desni strani slike je kip sv. Terezije Avilske. Na levi pa kip sv. Jedert. Na oltarni mizi je prav tako manjša slika Loretske Matere Božje. Pred njo pa stoji kip Praškega Jezuščka.


KAPELICA S KIPOM MARIJE BREZMADEŽNE OB IZVIRU VODE
Že v času gradnje cerkve v Suši, so nižje pod cerkvijo zgradili kapelico. Vanjo so leta 1892 postavili kip Marije Brezmadežne. Iz te kapelice teče studenec, katerega voda ima močno energijsko zdravilno moč. Po ljudskem izročilu naj bi bila voda zdravilna za oči. Legenda pripoveduje, da je neka mati k studencu privedla svojo slepo hčerko, ki je po umivanju oči s to vodo spregledala.


Pripravila: Anka Benedičič Presl
Viri: - Vincencij Demšar:»Kronika župnije Zali log«1988
       - Zbrani spisi župnika Antona Pintarja
       - Iz zbranih spisov žpk. Antona Pintarja, ob 100 letnici posvetitve c. v Suši (1977)
       - Tematske poti v občini Železniki, Pot v Sušo, Razvojna agencija Sora
      

Go to top