S spodnjega seznama izberi veroučni razred pri svojem katehetu.

  Predmeti na voljo

  VERUJEM V SVETEGA DUHA

  PO MARIJI K JEZUSU

  SKUPAJ V NOVI SVET

  ZNAMENJA NA POTI K BOGU

  POT V SREČNO ŽIVLJENJE

  HODIMO Z JEZUSOM

  HODIMO Z JEZUSOM

  BESEDE ŽIVLJENJA 1 - PRVA SPOZNANJA