Mr 9 30 37

Prišli so v Kafarnáum. Ko je bil v hiši, jih je vprašal: »O čem ste se menili med potjo?« Oni pa so molčali, kajti med potjo so razpravljali med seboj, kateri izmed njih je največji.
Tedaj je sédel, poklical dvanajstére in jim rekel: »Če kdo hoče biti prvi, naj bo izmed vseh zadnji in vsem služabnik.«
In vzel je otroka, ga postavil mednje, ga objel in jim rekel: »Kdor sprejme enega takih otrok v mojem imenu, mene sprejme; kdor pa mene sprejme, ne sprejme mene, temveč tistega, ki me je poslal.« (Mr 9,30-37)

Slika: Bernardette Lopez, www.qumran2.net


 

Oznanila

Prihodnjo, Slomškovo nedeljo, 26. 9., bo ob začetku novega pastoralnega leta pri vseh mašah blagoslov otrok, dijakov, študentov, staršev, vzgojiteljev ter njihovih šolskih, študijskih in veroučnih potrebščin.

 

Nabirka za Sveto deželo

Nabirka za kristjane v Sveti deželi bo v vseh treh župnijah prihodnjo nedeljo, 26. 9.

 

Karitas – pomoč pri plačilu ogrevanja za letošnjo zimo

Karitas ima tudi letos na voljo nekaj sredstev za pomoč pri plačilu ogrevanja za letošnjo zimo. Več informacij na prijavnicah v cerkvi in na naši spletni strani. Prijave zbiramo do 29. 9. 2021

 

Sobota, 18. 9. 2021, pri maši ob obletnici poplav

Današnji mašni namen je bil v zahvalo, blagoslov in priprošnjo za odvrnitev od poplav. V molitvah smo Bogu prinašali žrtve poplav ter vse dobrotnike, prostovoljce, ustanove in druge, ki so pomagali pri odpravljanju katastrofalnih posledic in vse, ki se trudijo za zagotavljanje naše proti-poplavne varnosti.

 

Delitev zakramenta bolniškega maziljenja

Prejem zakramenta bol­niškega maziljenja se priporoča bolnikom, ki so nevarno bolni (ne glede na starost) ali osebam, ki se borijo s psihičnimi težavami oz. jih mučijo tesnobe ali pa tistim, ki so zaradi sta­rosti oslabeli. Ti bolniki so potrebni po­sebne božje milosti, da bi jih fizična ali psihična stiska duševno ne strla in ne bi morda celo opešali v veri. Od vsa­kega kristjana se danes namreč pričakuje, da bo sam prosil za ta zakrament, da ga bo v veri in pobožnosti prejel, kadar je njegova bolezen ozi­roma njegovo stanje resno.

Kot je bilo naknadno oznanjeno, bo možnost za prejem bolniškega maziljenja danes v vseh treh župnijah. Maziljenje boste lahko prejeli v cerkvi takoj po sveti maši. 

Go to top